Patrimonium: creatief aan de slag met diverse rechtsfiguren

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
 • donderdag 24 oktober 2019 van 09 uur tot 16 uur
 • donderdag 21 november 2019 van 09 uur tot 12 uur

Je bestuur heeft een eigendom zonder bestemming maar wil het toch niet kwijt? Of het heeft een eigendom nodig maar aankopen of bouwen is geen optie? Hoe ga je hiermee aan de slag? Heel wat oude en nieuwere rechtsfiguren kunnen een oplossing bieden. We bekijken de basisprincipes, de toepassingsvoorwaarden en de valkuilen. We sluiten af met een oefening waarin je de opgedane kennis meteen kan toetsen en bediscussiëren met je collega’s.

Inhoud

 • enkele relevante begrippen
 • alternatieve rechtsfiguren onder de loep
  • onteigening
  • verschillende vormen van huur
  • pacht en erfpacht
  • recht van opstal/recht van natrekking
  • de (verkrijgende) verjaring
  • vruchtgebruik
  • concessie
  • gratis afstand
  • ruil
  • bezetting ter bede
  • onroerende leasing
  • privaat-publieke samenwerking
  • mede-eigendom

Doelgroep

medewerkers die instaan voor het beheer van het onroerend patrimonium van hun bestuur

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de basisprincipes van diverse alternatieve mogelijkheden voor het beheer van het onroerend patrimonium

Na deze opleiding kun je:

 • een verantwoorde keuze maken tussen verschillende mogelijkheden
 • in verstaanbare taal uitleggen waarom een bepaalde rechtsfiguur de voorkeur geniet

Begeleiding

Annick Van Leemput, algemeen directeur OCMW en, Gemeente Herenthout

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 210,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst