Leidinggeven aan kortgeschoold personeel

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???

Je hebt als leidinggevende op de werkvloer een grote verantwoordelijkheid. Midden tussen je collega’s vorm je de sleutel tot het behalen van de vooropgestelde doelstellingen van de organisatie. Daarom heb jij ook nood aan leiderschapsvaardigheden zoals coachen, instrueren, motiveren en overtuigen. Leidinggeven aan kortgeschoolde medewerkers overstijgt de puur technische en organisatorische vakkennis.

In deze opleiding krijg je concrete handvaten om je coachingsvaardigheden te verbeteren, waardoor de bereidheid en resultaatgerichtheid van medewerkers zullen verbeteren.

Tijdens een intervisiemoment (dag 3) krijg je de kans om ervaringen uit te wisselen met je collega-deelnemers en kun je het geleerde terugkoppelen naar de eigen praktijk.

Inhoud

dag 1

 • ken je leiderschapsstijl
 • basishouding van een coach
 • motivatie van jezelf en van je medewerkers
 • hoe betrokkenheid van medewerkers verhogen
 • waardering geven

dag 2

 • feedback geven
 • instructies geven
 • leidinggeven aan kortgeschoolde medewerkers en belang van verbale en non-verbale communicatie
 • omgaan met verschillen
 • onderscheid tussen ‘willen’ en ‘kunnen’

dag 3: terugkomdag (halve dag)

 • bespreking concrete werksituaties
 • oplossingen uitwerken die praktisch bruikbaar zijn op de werkvloer

Doelgroep

leidinggevenden

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • motiverende en demotiverende effecten van je eigen gedrag op de medewerkers
 • de basisprincipes van duidelijke communicatie
 • welk gedrag in welke situatie het meest effectief is
 • het belang van afstemmen op het ‘kunnen en willen’ van je medewerker
 • je eigen sterktes en leerpunten als leidinggevende

Na deze opleiding kun je:

 • duidelijk leiderschap tonen
 • je medewerkers actief en persoonlijk coachen en motiveren
 • technieken van feedback en waardering geven toepassen
 • dagelijkse werkinstructies direct en aanvaardbaar overbrengen op je medewerkers

Begeleiding

Sonja Baert, Innerlink

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 415,00

Contactpersoon

Sandy Bal
sandy.bal@provincieantwerpen.be
03 240 55 05