Leidinggeven: de basisvaardigheden - VOLZET

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???

Deze opleiding is volzet. Er start een nieuwe groep in het voorjaar van 2020.

Als nieuwe leidinggevende van een groep medewerkers, heb je een grote verantwoordelijkheid.
Je wordt dan ook geconfronteerd met heel wat vragen: “Hoe pak ik die situatie beter aan?”, “Waarom reageerde ik zo?”, “Hoe kan ik medewerkers motiveren om goed werk af te leveren?”, “Hoe kan ik mijn medewerkers beter inschatten?”
Deze opleiding leert je wat situationeel leiderschap is en reikt je concrete handvaten aan om coachende vaardigheden te ontwikkelen die je onmiddellijk kan toepassen in je dagelijks functioneren. Daardoor zal de bereidheid en resultaatgerichtheid van je medewerkers verbeteren.
Met behulp van herkenbare voorbeelden en veel ervaringsuitwisseling zet je de theorie om in de praktijk. Na deze opleiding ga je als leidinggevende gesterkt aan de slag met een brede basiskennis van leidinggeven en met een netwerk aan collega’s.

Inhoud

dag 1

 • rol van de leider
 • basishouding en vaardigheden van een (team)coach
 • motiveren van medewerkers
 • betrokkenheid van medewerkers verhogen door actief luisteren en vragen stellen
 • belang van waardering
 • feedback geven en bijsturen

dag 2

 • helder communiceren
 • conflicthantering en omgaan met moeilijk gedrag
 • omgaan met verschillende persoonlijkheden
 • vergaderen: do’s & don’ts

dag 3: intervisie

 • ervaringsuitwisseling
 • integreren van de leerstof aan de hand van concrete casussen

Doelgroep

Startende leidinggevenden of ervaren leidinggevenden die basisvaardigheden willen opfrissen.

Bijkomende informatie

Opgelet! Inovant is voor deze opleiding erkend door de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Dit houdt in dat hoofdverpleegkundigen, hoofdparamedici en verpleegkundig coördinatoren tewerkgesteld in een ROB-RVT, algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische verzorgingstehuis, initiatief voor beschut wonen of een dienst voor thuisverpleging, een functiecomplement kunnen krijgen.

Indien je hiervoor in aanmerking komt, dien je bij de inschrijving bij ‘opmerkingen’ duidelijk te vermelden dat je gebruik wenst te maken van het functiecomplement.

Meer informatie over het functiecomplement kun je vinden op de website van het RIZIV.

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • een duidelijk en krachtig kader inzake leidinggeven, aansturen en motiveren van een team
 • de kwaliteiten en valkuilen van een persoonlijke leiderschapsstijl

Na deze opleiding kun je:

 • een team leiden en motiveren
 • op een assertieve manier omgaan met conflicten
 • omgaan met verschillende persoonlijkheden
 • een persoonlijke leiderschapsstijl verwerven

Begeleiding

Sonja Baert, Innerlink

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 415,00

Contactpersoon

Sandy Bal
sandy.bal@provincieantwerpen.be
03 240 55 05