Openbaarheid van bestuur en inzagerecht raadsleden: basisopleiding

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • maandag 29 april 2019 van 09 uur tot 16 uur

Mag je aan een projectontwikkelaar het leegstandregister overmaken? Mag een raadslid een personeelsdossier inzien?

Waar de overheid in het verleden eerder gesloten was, verwachten burgers van een modern en professioneel bestuur dat het transparant werkt. Openheid met betrekking tot bestuursdocumenten is hiervoor een must. Maar wat als het recht op openbaarheid botst met andere fundamentele rechten zoals privacy? En hoe ver gaat het inzagerecht van raadsleden?

Vanuit praktijkvoorbeelden gaan we na hoe je met openbaarheids- en inzagevragen moet omgaan.

Inhoud

  • actieve en passieve openbaarheid van bestuur
  • uitzonderingen op de openbaarheid
  • inzagerecht van raadsleden
  • concrete toepassingen

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

  • de basisbeginselen van openbaarheid van bestuur
  • de basisbeginselen van inzagerecht van raadsleden

Na deze opleiding kun je:

  • een vraag tot openbaarmaking van een document of tot inzage beantwoorden op basis van de regelgeving

Begeleiding

Lieve Jansen, adviseur-jurist, Stad Hoogstraten

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 150,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst