e-Procurement: elektronische afhandeling van overheidsopdrachten

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???

Ben jij al mee met e-Notification en e-Tendering? Tijdens deze opleiding word je binnen een veilige testomgeving wegwijs gemaakt in beide applicaties.
Momenteel is er nog geen concrete opleidingsdatum gepland. Als je via deze website je interesse registreert, ontvang je een voorstel van zodra we voldoende geïnteresseerden hebben.
In deze opleiding wordt niet ingegaan op de wetgeving op de overheidsopdrachten, alleen het werken met de applicaties van e-Procurement komt aan bod.

Inhoud

 • centraal gebruikersbeheer
  • registratie
  • toetreding tot een organisatie
  • organisatie aanmaken
 • e-notification
  • soorten gebruikers
  • zoekopdrachten
  • aankondiging publiceren
  • de kant van de bedrijven
 • e-tendering
  • parameters klaarzetten
  • collega’s associëren
  • elektronische openingszitting
  • dossier opslaan
  • archiveren
  • de kant van de inschrijver

Doelgroep

medewerkers die overheidsopdrachten uitschrijven, procedures opstellen en opdrachten opvolgen

Bijkomende informatie

Vereiste voorkennis: basiskennis van de wetgeving overheidsopdrachten.
De opleiding gaat over het gebruik van de modules e-notification en e-tendering, niet over 3P. Tijdens de opleiding komt wel aan bod hoe dossiers die in 3P zijn aangemaakt terug te vinden zijn in e-notification en hoe ze van daaruit verder kunnen behandeld worden. Niettegenstaande het gedeelte over e-notification minder relevant kan zijn voor 3P gebruikers, kan het toch interessant zijn om de opleiding te volgen teneinde een beter inzicht te krijgen in de werking van e-procurement en voor het gebruik van errata.

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding kun je efficiënt gebruik maken van de webapplicaties e-Notification en e-Tendering.

Begeleiding

Peter Verpoorte, voormalig verantwoordelijke secretariaat, Agentschap Binnenlands Bestuur - Afdeling Antwerpen

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 150,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst