Coachend leidinggeven

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
 • donderdag 23 mei 2019 van 09 uur tot 16 uur
 • donderdag 6 juni 2019 van 09 uur tot 16 uur

Ieder die leiding geeft, ontwikkelt hierin een bepaalde stijl die veel te maken heeft met de eigen ervaringen gedurende de loopbaan. Deze opleiding vertrekt vanuit deze ervaring als leidinggevende. Door een beter inzicht in je eigen handelen en dat van anderen kan je je werkwijze als leidinggevende beter afstemmen op de medewerker.

Dit verdiepend inzicht helpt je om je medewerkers nog beter te motiveren en aan te sturen. Zo haal je het maximum uit je team.

Met behulp van theoretische inzichten, concrete voorbeelden uit jouw praktijk en veel ervaringsuitwisseling zet je de theorie om in de praktijk. De opleiding is interactief, plezierig en bevat veel momenten van persoonlijk inzicht.

Inhoud

dag 1

 • de essentie van coachend leidinggeven
 • balans tussen sturen en begeleiden
 • (moeilijke) gesprekken met je medewerkers
  • start van een gesprek
  • het ontwikkelingsgericht gesprek
  • het oplossingsgericht gesprek
  • confronterend coachen
 • emotionele intelligentie
  • omgaan met emoties
  • empathie
  • mentale Aikido

dag 2

 • hoe is het met jouw team gesteld: sterke punten en groeipunten van je team
 • wat kan je nog meer doen om van jouw team een topteam te maken?
 • waarden, missie en visie
 • je team toespreken: verbale en non-verbale taal
 • werken aan vertrouwen
 • werken aan zelfontwikkeling d.m.v. tools
  • handenmethodiek
  • Yohari
  • kernkwadrant

Zowel in dag 1 als dag 2 wordt er gewerkt met concrete casussen van de deelnemers.

Doelgroep

leidinggevenden die reeds (enige) ervaring hebben of die reeds een basisopleiding rond leidinggeven gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen in coachend leidinggeven

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • een duidelijk en krachtig kader inzake leidinggeven, aansturen en motiveren van een team
 • de kwaliteiten en valkuilen van een persoonlijke leiderschapsstijl
 • het belang van de balans tussen coachen en sturen

Na deze opleiding kun je:

 • een team leiden en motiveren vanuit een bepaalde visie en groepsdoelstellingen
 • op een gestructureerde en doelgerichte wijze gesprekken voeren met je medewerkers
 • omgaan met verschillende persoonlijkheden
 • een flexibele leiderschapsstijl verwerven

Begeleiding

Sonja Baert, Innerlink

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 335,00

Contactpersoon

Sandy Bal
sandy.bal@provincieantwerpen.be
03 240 55 05

Volgende van de detaillijst