Budgetbeheerproces voor OCMW-medewerkers: risico’s en mogelijke beheersmaatregelen - groep 2

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
 • dinsdag 28 mei 2019 van 09 uur tot 12.30 uur

Audit Vlaanderen voerde meerdere forensische audits uit over het thema ‘budgetbeheer’ en stelde hierbij vast dat dit een zéér kwetsbaar proces is. Wat extra kennis en ondersteuning is dan ook geen overbodige luxe.
In deze workshop leer je hoe je de globale risico’s in het budgetbeheerproces en in de ondersteunende processen kan identificeren. Aan de hand van een casus ontdek je de mogelijke risico’s en beheersmaatregelen in de verschillende fasen van dit proces. Je leert hoe je de risico’s in je eigen budgetbeheerproces kan inschatten. Daarnaast kom je te weten hoe je onrechtmatige betaalverrichtingen in het budgetbeheer kan detecteren.

Inhoud

 • inleiding Audit Vlaanderen
 • toelichting opzet thema-audit budgetbeheer
 • casusbespreking
 • reflectie over budgetbeheerproces in het eigen bestuur
 • detecteren van onrechtmatige betaalverrichtingen
 • toelichting globale vaststellingen thema-audit budgetbeheer en goede praktijken

Doelgroep

OCMW-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het budgetbeheerproces of zicht hebben op het volledige procesverloop van intake tot eventuele uitstroom. 

Bijkomende informatie

Deze workshop richt zich tot medewerkers van OCMW’s waar geen thema-audit budgetbeheer werd uitgevoerd.

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • het belang van een duidelijk beleid dat zich weerspiegelt in de verschillende fasen van het budgetbeheerproces
 • het belang van uniformiteit en transparantie met het oog op een gelijke behandeling van elke cliënt
 • het risico van een monopoliepositie van een medewerker
 • het belang van functiescheiding en toezicht
 • het belang van de ondersteunende processen die bijdragen tot een effectieve, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van het proces

Na deze opleiding kun je:

 • risico’s in het budgetbeheerproces identificeren
 • beheersmaatregelen voor mogelijke onregelmatigheden beoordelen op efficiëntie en effectiviteit
 • de mate van beheersing van de verschillende stappen in het budgetbeheerproces inschatten
 • onrechtmatige betaalverrichtingen detecteren en interpreteren

Begeleiding

Kenneth De Bolle, Agentschap Audit Vlaanderen

Pieter Coppens, Agentschap Audit Vlaanderen

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 75,00

Contactpersoon

Lies Heylen
lies.heylen@provincieantwerpen.be
03 240 55 94

Volgende van de detaillijst