Bevolkingsreglementering: basisopleiding

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • vrijdag 4 september 2020 van 08.30 uur tot 16.30 uur

"Veel bijgeleerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Dat blijft altijd beter hangen dan louter theorie." -  Jessy, centrale balie gemeente Pelt.

Op de dienst Burgerzaken krijg je dagelijks heel uiteenlopende vragen. Een goede dienstverlening vereist dat je de burger snel en correct kan verder helpen. Om dit te doen, is een brede kennis van je vakdomein cruciaal. Tijdens deze opleiding krijg je aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk een overzicht van de bevolkingsreglementering.  

Inhoud

  • basisbegrippen
  • referentie-adres
  • tijdelijke afwezigheid
  • verhuis minderjarige
  • ambtshalve schrapping
  • ambtshalve inschrijving

Doelgroep

medewerkers van de dienst Burgerzaken

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

  • de basisbegrippen uit de algemene reglementering van een bevolkingsregister

Na deze opleiding kun je:

  • deze reglementering gebruiken als naslagwerk wanneer je geconfronteerd wordt met vragen waarop je niet onmiddellijk het antwoord weet

Begeleiding

Heidi Leyman, diensthoofd burgerzaken, Gemeente Balen

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 150,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00