Organisatiebeheersing: tool voor zelfevaluatie

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???

Besturen die in het verleden reeds deelgenomen hebben aan het begeleidingstraject rond organisatiebeheersing, kunnen opnieuw een zelfevaluatie doorvoeren. Deze is gebaseerd op de laatste versie van de leidraad voor organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen. Inovant stelt hiervoor een survey ter beschikking en bezorgt na afloop een rapport met de resultaten.

Inhoud

Deze formule stelt enkel een tool (survey) en rapportage (via een excel-file) ter beschikking. De deelnemers hebben in het verleden reeds geleerd om deze gegevens te interpreteren en acties te bepalen en op te volgen.

Doelgroep

Lokale besturen die reeds eerder deelnamen aan een begeleidingstraject voor organisatiebeheersing

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je de sterktes en zwaktes van jouw bestuur, op basis van een zelfevaluatie.

Begeleiding

Joris Ghijsels, PraxisNetwerk

Prijs

€ 475,00

Contactpersoon

Barbara Van der Brempt
barbara.vanderbrempt@provincieantwerpen.be


Volgende van de detaillijst