Debiteurenbeheer

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • dinsdag 28 januari 2020 van 09 uur tot 16.30 uur

“Het was een aangename lesgever en de interactie met andere deelnemers maakte het een leerrijke ervaring.”   “Goede combinatie van theorie en praktijk.”

Door budgettaire krapte bij de lokale besturen krijgt debiteurenbeheer meer en meer aandacht. Alle aspecten van dit veelzijdige onderwerp - financiële, juridische, administratieve, organisatorische, … - komen aan bod tijdens deze opleiding. Kortom, aan de slag!

Inhoud

  • wat is debiteurenbeheer
  • doelstellingen en kritische succesfactoren
  • naar één debiteurenbeheer voor gemeente en OCMW
  • soorten opbrengsten van gemeente en OCMW
  • invordering van (kohier)belastingen en van niet-fiscale vorderingen
  • praktische, juridische, financiële en boekhoudkundige topics
  • rapportering over debiteurenbeheer

Doelgroep

financieel directeurs en medewerkers financiële dienst

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je de begrippen die gehanteerd worden in het kader van debiteurenbeheer.

Na deze opleiding kun je het debiteurenbeheer in je bestuur optimaliseren.

Begeleiding

Anne Minsart, financieel directeur OCMW en, Gemeente Mol

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 150,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst