Netwerken

We kunnen allemaal iets, samen kunnen we veel meer. In een collegagroep ga je echt aan de slag met elkaar: onder professionele begeleiding zoek je naar concrete antwoorden op prangende, actuele vragen. Je deelt ervaringen en kennis met collega’s van andere besturen én je breidt je netwerk uit. 

"Inspirerende sprekers, een analyse van de eigen situatie en een doel voor ogen: op het lerend netwerk werd veel werk verzet op korte tijd en werden tools aangereikt om mee verder te kunnen."  Anke Dehuisser, gemeentebestuur Bonheiden - deelnemer aan het lerend netwerk 'Gemeente en OCMW duurzaam integreren: hoe doe je dat?'

Op dit moment in ons aanbod: