Opleidingen op maat van jouw bestuur

klavier met snel bewegende vingers

Een opleiding volledig op de leest van jouw bestuur? Verschillende personen uit je bestuur die dezelfde leernoden hebben? Wil je lokaal een opleidingsaanbod ontwikkelen voor je eigen collega’s en die van enkele naburige besturen?

Dan is een opleiding 'op maat' wellicht de juiste keuze. Alle opleidingen die Inovant aanbiedt, maar ook andere thema’s en vaardigheden, kunnen in een begeleiding gegoten worden. Deze begeleiding kan zowel ter plaatse als op één van onze locaties plaatsvinden.

We staan hierbij uitgebreid stil bij het ruimer kader van de vraag om zo een gepast voorstel inhoudelijk, maar ook qua aanpak en werkvormen te kunnen aanbieden. Daarnaast geven we ook advies om te kijken welke initiatieven je als bestuur zelf kunt nemen om het leereffect nog te verhogen en te bestendigen.

Kortom, we gaan samen als collega’s aan de slag om een denkoefening te maken om het juiste antwoord te vinden op de leernoden van jouw bestuur!