Praktische informatie

Bevestiging

Onmiddellijk na je inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via mail. Twee weken voor de opleiding van start gaat, ontvang je een bevestigingsmail met praktische info.

Als we genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, krijg je hiervan bericht enkele weken voor de start. We zetten je dan op een reservelijst en we verwittigen je zodra we de opleiding opnieuw inplannen.

Betaling

Na afloop van de opleiding versturen we de factuur. Als op de factuur een bestelbonnummer moet staan, vermeld je dit bij de inschrijving. Bezorg ons de bestelbon via post of via e-mail. Opgelet: een bestelbon alleen wordt niet als inschrijving aanvaard! Enkel een inschrijving via de website geldt als echte inschrijving.

  • ondernemingsnummer Inovant: 0810.012.257 (vrijgesteld van BTW)
  • IBAN: BE36 7380 2688 4681
  • BIC: KREDBEBB

Annulering

Tot vier weken voor de start van de opleiding kun je schriftelijk of via mail kosteloos annuleren. Nadien betaal je de volledige inschrijvingsprijs. Bij onverwachte afwezigheid verwittig je Inovant zo snel mogelijk. In geval van klein verlet of ziekte rekenen we 50 procent van de inschrijvingsprijs aan. Een bewijs hiervan bezorg je aan Inovant binnen de vijf kalenderdagen. Een andere medewerker van het bestuur kan uiteraard ter vervanging deelnemen.

Catering

Bij een hele dag opleiding krijg je 's middags een broodje.

Certificering

Indien gewenst, bezorgen wij voor de deelnemers een certificaat van deelname, met vermelding van de naam van de deelnemer, het bestuur, de opleiding, de data en het aantal gevolgde uren.

Bescherming van persoonsgegevens

Inovant verwerkt jouw persoonsgegevens conform de privacywetgeving. Je persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend verwerkt in het kader van het concrete leerinitiatief waarvoor je je inschrijft. Inovant gebruikt deze niet voor Direct Marketing doeleinden. Lees hier de volledige privacy verklaring van de provincie Antwerpen.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Wij verlenen je graag toegang tot de informatie die wij van je bijhouden. Wens je deze gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, kan je je verzoek bezorgen aan inovant@provincieantwerpen.be.