Praktische informatie

een heel rommelig bureau

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen uitsluitend online, via de infofiche van de betreffende opleiding. Je zoekt de opleiding op die je interesseert en klikt op de infofiche door op 'inschrijven'.

Wat na de inschrijving

  • Onmiddellijk na de inschrijving voor een opleiding, ontvangt de inschrijver een ontvangstbevestiging via mail.
  • Twee weken voor de opleiding van start gaat, ontvangen de deelnemer (indien e-mailadres in ons bezit is) en de vormingsverantwoordelijke een bevestigingsmail met praktische info. De mail geeft een overzicht van de deelnemers per bestuur en een routebeschrijving naar de plaats van de opleiding.
  • Indien we genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, krijgen de inschrijver en de deelnemer (indien e-mailadres in ons bezit is) hiervan bericht enkele weken voor de start van de opleiding. De ingeschreven deelnemers worden op een reservelijst geplaatst. Zij worden verwittigd zodra de opleiding opnieuw georganiseerd wordt.

Wanneer moet de opleiding betaald worden

Na afloop van de opleiding versturen we de factuur aan het bestuur. Als op de factuur een bestelbonnummer vermeld moet worden, dan dient dit vermeld te worden bij de inschrijving. Vervolgens moet de bestelbon aan Inovant bezorgd worden via post of mail.

Opgelet: een bestelbon alleen wordt niet als inschrijving aanvaard.

  • ondernemingsnummer Inovant: 0810.012.257 (vrijgesteld van BTW)
  • IBAN: BE36 7380 2688 4681
  • BIC: KREDBEBB

Annulering

  • Kosteloos annuleren kan tot vier weken voor de opleiding. Dit dient schriftelijk (via brief of mail) te gebeuren. Na deze datum, rekenen wij bij annulering de volledige opleidingskost aan.
  • Bij onverwachte afwezigheid moet Inovant onmiddellijk verwittigd worden.
  • In geval van klein verlet of ziekte wordt 50 procent van de inschrijvingsprijs aangerekend. Een bewijs hiervan dient aan Inovant te worden bezorgd (via mail of per post) binnen de vijf kalenderdagen.
  • Een andere medewerker van het bestuur kan uiteraard ter vervanging deelnemen.

Catering

Tijdens iedere hele dag opleiding bieden we je 's middags een broodje aan.

Certificaten

Indien gewenst, bezorgen wij voor de deelnemers een certificaat van deelname, met vermelding van de naam van de deelnemer, het bestuur, de opleiding, de data en het aantal gevolgde uren. Certificaten worden na de opleiding naar de deelnemer en de personeelsdienst van het bestuur verstuurd.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Inovant. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de betreffende wetgeving. Meer weten? Lees hier alles over de privacy verklaring van de provincie Antwerpen.

Inovant verwerkt de persoonsgegevens enkel in het kader van het concrete leerinitiatief waarvoor men zich inschrijft. Inovant gebruikt deze niet voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Wij verlenen je graag toegang tot de informatie die wij van je bijhouden. Wens je deze gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, kan je je verzoek bezorgen aan inovant@provincieantwerpen.be.