Jeugdwerk voor iedereen

Drempels verlagen

Via het project inclusieve speelpleinen kan je zoeken naar speelpleinen die door het project ondersteund worden om hun werking toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren.

Als jeugdwerking kies je op welk niveau je wil werken: beleid, organisatie, vrijwilligers, basiswerkers, …  Dat kan via verschillende ondersteuningsvormen: vormingen of studiedagen, inspiratiemomenten, coachingstrajecten, subsidies, …

 

Wijziging

Vanaf januari 2018 zijn persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar andere overheden.

Informatie over jeugd vind je vanaf dan bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.