M-decreet

Verschillende vormen van begeleiding

Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (denk aan veel extra uitleg, tijd, leerhulpmiddelen...) moet de school de nodige maatregelen nemen. Welke dat precies moeten zijn kan de school bespreken met het CLB. Volstaat de zorg op school niet om de leerling een normaal traject te laten afleggen, dan ondersteunt het CLB de school met een traject op maat. Of wij kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning. Dat wil zeggen dat het gewone onderwijs dan hulp krijgt van het buitengewoon onderwijs.

 

Het M-verslag 

Soms volstaan de "gewone" begeleidingsmaatregelen niet en moeten we verder gaan. Het CLB kan dan een zogenaamd M-verslag opstellen, na dialoog met en goedkeuring van ouders en leerlingen. Dit verslag kan op 2 manieren kan worden gebruikt:

-       Met dit verslag kun je je inschrijven voor een individueel aangepast curriculum in het gewone onderwijs.

-       Dit verslag geeft het recht om in te schrijven in een buitengewone school.

Heb je een M-verslag en wil je inschrijven in een gewone school, dan moet de school je inschrijvingsvraag onderzoeken. Worden de aanpassingen als onredelijk beoordeeld door de school, dan wordt de inschrijving gemotiveerd ontbonden. Een M-verslag krijg je niet zomaar. Alle voorwaarden vind je op de pagina M-decreet. Of contacteer het CLB als je hierover vragen hebt.