Regioproject Filipijnen

Het doel van dit regioproject is de sociale structuur van lokale gemeenschappen te versterken door systemen van permacultuur in te voeren. Permacultuur is het sleutelwoord om aan duurzame regionale ontwikkeling te doen. Het is een vertaling van het Engelse woord 'permaculture', dat een samenstelling is van ‘permanent agriculture’ en ‘permanent culture’. Daar horen dus ook milieuvriendelijke technologieën en sociaal ondernemerschap bij.

Filippijnen bamboe
Bouwen met bamboe

Permacultuur werd ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een groot aantal problemen die de huidige monocultuur in de landbouw met zich meebrengt. Denk maar aan de verwoestijning, de bodemerosie, grootschalige ziekten in gewassen, maar ook aan de vervuiling van bodem en grondwater door kunstmest en pesticides.

Oplossingen werden gevonden door het bestuderen van de ecologische wetten die opgaan voor een natuurlijk ecosysteem. Aan de hand van deze principes werd een systeem ontworpen nuttig voor de mens, bijvoorbeeld bij de voedselvoorziening waar rekening wordt gehouden met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem.

Filippijnen tuin
Aanleg voedseltuin

De Philippine Permaculture Association, de partnerorganisatie van de provincie Antwerpen in de Filipijnen, past de principes van permacultuur toe in verschillende locaties verspreid over de eilanden Luzon, Visayas en Mindanao.