Ondersteuning lokale besturen FOB

2 rollen voor lokale besturen als het over onderwijs gaat:

  • Een lokaal bestuur fungeert als actor als zij zelf (gemeentelijk) onderwijs organiseert;
  • Een lokaal bestuur kruipt in de rol van regisseur als ze aanvullend bij het Vlaamse beleid een onderwijsbeleid ontwikkelt in samenwerking met verschillende lokale spelers. Ze voert dit beleid voor al haar (jonge) inwoners die school lopen en leren.

Verschillende manieren om deze regisseursrol in te vullen:

  • Minimaal (en decretaal bepaald): leerplichtcontrole, kleuterparticipatie en het opvolgen van spijbelen.
  • Maximaal door het organiseren van cultuureducatie en sportaanbod, taalondersteuning, huiswerkklasjes, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, studiekeuze-oriëntering, bredeschool, veilige schoolroutes, voor- en naschoolse opvang, milieuwerking, kostenbeheersing,…

Het ontwikkelen van dit flankerend onderwijsbeleid ligt vaak op de snijlijn van verschillende beleidsdomeinen: onderwijs, welzijn, jeugd, sport, milieu, mobiliteit,… Wij zijn er van overtuigd dat een lokaal bestuur door de regisseursrol op te nemen het verschil kan maken: grote maatschappelijke uitdagingen vragen immers sterke lokale netwerken!

Op welke ondersteuning kan je rekenen?

  • Gemeentefoto. In dit cijferrapport brengen we alle relevante onderwijscijfers voor jouw gemeente samen. 
  • Ervaringsuitwisseling. Regelmatig brengen we deskundigen flankerend onderwijsbeleid uit de verschillende gemeenten samen om uit te wisselen, van elkaar te leren, bruggen te bouwen.
  • Vormingsinitiatieven. Wil je rond een specifiek thema meer te weten komen en ontdekken hoe je als lokaal bestuur hier kan op inzetten, kijk dan zeker eens op onze activiteitenpagina.
  • Participatie in netwerken. Het team flankerend onderwijsbeleid van de provincie heeft een goed zicht op verschillende actoren, netwerken, projecten die in beeld komen als het gaat over flankerend onderwijsbeleid. Door netwerken te versterken, versterken we het flankerend onderwijsbeleid!