Gemeentefoto

  • Samenstelling van de bevolking: telt jouw gemeente veel jonge inwoners? Of vergrijst ze razendsnel? Hoe groot is de groep 12- tot  17-jarigen?
  • Welke netwerken zijn er actief in de gemeente? Wie is het spijbelaanspreekpunt van de politie? Of wie contacteren we best voor het Huis van het Kind?
  • Hoe zit het met de scholingsgraad van onze inwoners?
  • Het onderwijslandschap in de gemeente verschaft info over:

                        - De scholen op het grondgebied,

                        - De mobiliteit en de aantrekkingskracht van leerlingen

                           (waar gaan onze inwoners naar school en

                           wie komt er in onze gemeente naar school?)

                        - De kleuterparticipatie

                        - De onderwijskansarmoede-indicatoren

  • De problematische afwezigheden (of het spijbelen)
  • De vroegtijdige schoolverlaters,
  • Hoeveel mensen verder studeren en hoe het zit met de jonge werkzoekenden.