Voorrangsregeling

Bij verschillende reservaties voor dezelfde periode, houden we rekening met de voorrangsregeling in de onderstaande tabel. We beschouwen de reservatieaanvragen als gelijktijdig als ze dezelfde dag voor 10 uur ’s ochtends op het secretariaat toekomen. Vroeger reserveren heeft dus geen enkele zin. Bevestiging van je reservatie ontvang je ten laatste in de loop van de volgende werkdag.

De gelijktijdige reservatieaanvragen worden gerangschikt rekening houdend met onderstaande voorrangsregels:

1 jeugd-/ volwassenenorganisaties
2 professionelen

Indien groepen die gelijktijdig reserveren tot eenzelfde categorie behoren, maken we een afweging met behulp van vastgelegde criteria.

  Criteria Weging
C1 aantal deelnemers hoofdgroep effectief aantal op aanvraag vermeld
C2 duur verblijf aantal dagen ter plaatse (*)
C3 overnachten Ja= 5/ Neen=1
C4 gevestigd in de provincie Antwerpen Ja=5/ Neen=1
  RESULTAAT (C1xC2xC3)+C4 (**)

(*) Hierbij telt enkel het verblijf van de hoofdgroep en geldt een verblijf met 1 overnachting voor 2dagen, 2 overnachtingen voor 3 dagen, enz.

(**) Het verblijf met het hoogste eindresultaat komt eerst aan bod voor reservatie. Het Vormingscentrum kan evenwel in onderling overleg met alle geïnteresseerden voor een bepaalde periode alsnog proberen een compromis te bereiken.