Inspiratielijsten

Aankoop arbeidsmiddelen

Nieuwe arbeidsmiddelen in je bedrijf? Alles over de rol van de preventiedienst bij de bestelprocedure, de aankoop en indienststelling van arbeidsmiddelen.

Anderstalige werknemers

Veiligheidscommunicatie, onthaal, instructies… niet zo evident als werknemers een andere taal spreken. Ontdek hoe andere organisaties dit aanpakken.

Brandpreventie

Sinds 2014 werd brandpreventie opgenomen in de Codex. Welke preventiemaatregelen neem je? Hoe maak je een intern noodplan? Wat moet er in het brandpreventiedossier?

Interne verkeersplannen

Waar verschillende mobiele arbeidsmiddelen en voetgangers dezelfde ruimte gebruiken, bestaat de kans op aanrijdingen. Een goed intern verkeersplan kan zulke ongevallen voorkomen.

Kantoorwerk – beeldschermwerk

Zitten is het nieuwe roken, zegt men. Deze lijst gaat over ergonomische aspecten van kantoorwerk maar ook over verlichting, verluchting, flexplekken en telewerken.

Onderhoud machines

Om machines veilig te bedienen, is een goed onderhoud nodig. Wordt de vergrendelprocedure (zoals LOTO) toegepast zodat je ongevallen helpt voorkomen?

Onderwijs

Een sector met specifieke risico’s en regelgeving. Een evacuatieoefening in een school heeft bv. heel wat voeten in de aarde.

Onthaal nieuwe werknemers

Als je ergens nieuw bent, ben je nog niet op de hoogte van alle gevaren en risico’s . Daarom is het onthaal met duidelijke procedures belangrijk. Dit geldt zowel voor nieuwkomers als voor jobstudenten, onderaannemers, …

Psychosociale risico's

Stress, burn-out, pesten, grensoverschrijdend gedrag. Waar mensen samenwerken kan het wel eens botsen. Hoe ga je daar als organisatie mee om?

Werken met derden

Je hebt niet voor elke taak de expert in huis. Buiten je eigen medewerkers zijn er nog mensen van de onderhoudsfirma, (onder)aannemers of bezoekers. Hou je rekening met extra risico’s en pas je de preventiemaatregelen aan?