Digitale workshop veiligheid

Gezien extra-muros activiteiten geen evidentie meer zijn, en wij jullie niet in de kou willen laten staan, ontwierpen wij een waardig digitaal alternatief voor de groepsbezoeken in onze didactische ruimte.

Deze digitale workshop rond veiligheid duurt 1 of 2 lesuren (naar keuze), afgestemd op de leefwereld van je leerlingen. Ideaal om te gebruiken tijdens afstandsonderwijs!

Doelgroepen
  • Secundair onderwijs

Prijs

125

Categorie

Online workshop via ZOOM of Teams.

Een workshop duurt 1 of 2 lesuren (naar keuze).

Organisatie

Veiligheidsinstituut - www.veiligheidsinstituut.be

Leerdoelen

Aan de hand van concrete voorbeelden en beeldmateriaal leer je bewuster om te gaan met gevaren en risico’s in jouw omgeving. Het herkennen van risico’s, over de verschillende welzijnsdomeinen heen, is het begin van preventie. Samen gaan we op zoek naar wat dit kan betekenen in jouw leefwereld.

Deze workshop...

  • informeert en sensibiliseert de leerlingen omtrent de betekenis van veiligheid, preventie en welzijn.
  • richt zich op “veiligheid thuis” om de vertaalslag te stimuleren naar de leefwereld van de leerlingen.
  • reikt de leerlingen tools aan om risico’s te herkennen en in te schatten op basis van hun eigen leefwereld.
  • reikt de leerlingen preventieve maatregelen aan om risico’s in hun leefwereld te beheersen.
  • beoogt het verder uitdiepen van de “live online learn activities”.

Randvoorwaarden

  • De leerlingen beschikken over een individuele laptop (of smartphone).
  • De leerlingen kunnen vanop een rustige plaats deelnemen.
  • De leerkracht verzamelt en ondersteunt de leerlingen op het digitale platform.

Aantal deelnemers

Aan een online workshop kunnen maximaal 20 leerlingen deelnemen + 1 of 2 leerkrachten.

Prijs

€ 125

Contacteer Annick om een datum en tijdstip in te plannen.