Spot op Veiligheid

Spot-op zet thema's rond veiligheid bij je thuis en op het werk 'in de spotlights'. Het is een heel toegankelijke publicatie, zeker nu ze werd omgezet in digitale vorm. In heldere taal en voorzien van aanvullende video's, foto's en links krijg je een goed algemeen beeld van een bepaald thema. 

Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Volwasseneneducatie

  • Niet niveaugebonden

Prijs

Gratis

Deze publicatie richt zich op een ruim publiek, maar je kan ze ook heel nuttig gebruiken in de klas. Je sensibiliseert de leerlingen en toont dat de school begaan is met de veiligheid en gezondheid van haar leerlingen en personeel. Spot-op is bovendien prima te gebruiken als voorbereiding voor een groepsbezoek aan onze didactische ruimte

Wil je een onderwerp uit Spot-op dieper uitspitten, neem dan contact op met ons informatiecentrum.