Historisch moment: AP Hogeschool Antwerpen neemt PVI over

publish date
23.04.2020

We schrijven je met historisch nieuws. Eerder vernam je al dat het provinciebestuur op zoek ging naar een partner voor het PVI. Na een uitgebreide marktbevraging werd gekozen voor AP Hogeschool Antwerpen*. Het PVI verhuist van het ene huis van vertrouwen: de Provincie Antwerpen, naar een ander huis van vertrouwen: de AP Hogeschool.

Wat betekent dat concreet?

Alle activiteiten van het PVI zullen geïntegreerd worden binnen de AP Hogeschool Antwerpen. Alle PVI-personeel krijgt de kans om de overstap mee te maken. En, er is meer: via de uitbouw van projectmatig wetenschappelijk onderzoek wil AP het PVI verder laten uitgroeien tot een onderzoeks- en expertisecentrum in het domein van welzijn op het werk. De volledige overname van het PVI biedt AP dan weer het perspectief op extra expertise, een breed netwerk en een uitdagende leeromgeving voor nieuwe doelgroepen. De combinatie van AP en PVI maakt het mogelijk om een dynamisch opleidingsaanbod aan te bieden dat performant en relevant is voor zowel student als bedrijven en hun medewerkers. Daarnaast sluit het aanbod van het PVI voor basis- en secundaire scholen aan bij het aanbod van AP voor scholen. Een win-win dus.

De effectieve datum van overdracht is nog niet exact bepaald, maar zal liggen tussen 1 september 2020 en 1 januari 2021.

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut blijft gehuisvest in de Boomgaardstraat en zal op termijn verhuizen naar de campus Spoor Noord. We hopen jou –als de tijd rijp is en COVID-19 onder controle- daar (of elders) live te mogen ontmoeten. Met graagte!

Intussen blijf je van harte welkom hier.

Een warme groet,

 Het voltallige PVI-team

*AP Hogeschool Antwerpen staat bekend voor sterke praktijkgerichte bachelor- en graduaatsopleidingen en toegepast wetenschappelijk onderzoek. AP biedt als enige hogeschool in Vlaanderen de unieke bachelor opleiding Integrale Veiligheid aan.