PVI naar AP: wat verandert er voor jou?

publish date
11.12.2020

Vanaf 1 januari 2021 maakt het PVI volledig deel uit van de AP Hogeschool Antwerpen. Al onze activiteiten worden geïntegreerd. In 2021 blijven we gewoon verder werken vanuit de Boomgaardstraat, tot we naar campus Spoor Noord verhuizen aan de Ellermanstraat (Antwerpen Noord), dat is gepland voor begin 2022.

Er verandert op dit moment voor jou helemaal niets. Het DNA - inclusief de inzet van onze collega's - van het PVI blijft behouden. Alle activiteiten worden verdergezet op dezelfde locatie, en belangrijker nog: met hetzelfde enthousiasme, dezelfde kwaliteit. Je zal bovendien terechtkomen bij dezelfde vertrouwde gezichten, want 17 van onze 18 medewerkers maken mee de overstap naar AP Hogeschool. Onze medewerkers zullen bereikbaar zijn op hetzelfde telefoonnummer, het e-mailadres wijzigt naar voornaam.achternaam@ap.be. Mails verstuurd aan het provincie-mailadres komen ook nog terecht, tot 1 mei 2021.

Ook onze naam, een heel sterk merk, behouden we, weliswaar met 1 verschil: vanaf 2021 heten we niet meer Provinciaal Veiligheidsinstituut, maar korter: het VEILIGHEIDSINSTITUUT. 

Warme groet,
Uitkijkend naar verdere samenwerking,
Namens alle PVI collega's,

Liesbeth Fivez, ir.-directeur
Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem
T +32 3 203 42 01
Volg ons via: FacebookTwitterLinkedin