Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven:

  • Aanbod voor de preventieprofessional: een maandelijks overzicht van bijscholingen en initiatieven rond welzijn op het werk. Bekijk hier een voorbeeld.
  • Aanbod voor de leerkracht: een tweemaandelijks overzicht van initiatieven en informatie voor in je klas en/of je school (doe-koffers, lespakketten, groepsbezoeken,...). Bekijk hier een voorbeeld.

Uitschrijven kan uiteraard altijd.

Je gegevens worden opgenomen in een bestand dat beheerd wordt conform het privacy beleid van AP Hogeschool.