Preventieadviseur niveau 2: specialisatiemodule (donderdaggroep)

Organisator
Veiligheidsinstituut
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • van 28 oktober 2021 tot 25 maart 2022

Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen, die uit 2 delen bestaat. Kies je voor deze opleiding dan volg je het tweede deel daarvan: de specialisatiemodule. Er zijn 17 lesdagen op donderdag van 9u tot 16u15 (behoudens uitzonderingen).

Is donderdag geen geschikte dag voor jou om de lessen te volgen? We bieden deze opleiding 4x per jaar aan, telkens met een andere vaste lesdag. Filter ons aanbod op 'Preventieadviseur' en ontdek de eerstvolgende opleiding(en) die gepland staan.

Locatie

Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Doelgroep

Om deel te nemen aan deze specialisatiemodule moeten kandidaten beschikken over een attest van de multidisciplinaire basismodule.

Programma

De cursus is opgebouwd zoals vereist in titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO. Zoals je daar leest, bestaat de opleiding uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule arbeidsveiligheid niveau 2. Kies je voor deze opleiding dan volg je het tweede deel ervan: de specialisatiemodule.
Deze specialisatiemodule bestaat uit
- klassikale lessen - 17 lesdagen
- groepsopdrachten
- synthesemoment met verplichte aanwezigheid
- mondeling open boek examen
- eindwerk met presentatie voor een jury

Leerdoelstellingen

Deze specialisatiemodule is het vervolg op de multidisciplinaire basismodule. We werken verder toe naar het doel om de deelnemers voor te bereiden op een job als preventieadviseur.
In deze module gaan we diepgaander in op bepaalde thema’s, zoals elektriciteit, producten met gevaarlijke eigenschappen, psychosociale aspecten, … Daarnaast komen er ook een aantal nieuwe thema’s aan bod, bv. TMB, specifieke risicogroepen, gedragscultuur, … Aan de hand van een groepsoefening zetten we een preventiebeleid op voor een fictief bedrijf. Daarnaast organiseren we ook een dag op verplaatsing waar deelnemers de mogelijkheid krijgen om onder begeleiding een aantal taken van de preventieadviseur uit te voeren.

Prijs

€ 2.050,00

Bijkomende informatie

Raadpleeg vooraf onze annulerings- en betalingsvoorwaarden.


Liever minder betalen? Voor onze opleidingen zijn diverse steunmaatregelen mogelijk.


Voor deze opleiding werken we enerzijds met interne docenten en anderzijds met freelance docenten die beschikken over specifieke (expert)ervaring in het werkveld.


Op deze opleiding is het reglement open opleidingen van toepassing. Alle deelnemers aan de cursus ontvangen dit bij de start van de opleiding.

Contactpersoon

Eva Dierckx
opleidingen.veiligheidsinstituut@ap.be
03 203 42 17