Preventieadviseur niveau 2: basismodule (vrijdaggroep)

Organisator
Veiligheidsinstituut
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
 • van 3 september 2021 tot 11 februari 2022

Als je aan de slag wilt als preventieadviseur niveau 2, dan moet je een 'aanvullende vorming' doorlopen, die uit 2 delen bestaat. Kies je voor deze opleiding dan volg je het eerste deel daarvan: de basismodule. Er zijn 22 lesdagen op vrijdag van 9u tot 16u15 (behoudens uitzonderingen).

Is vrijdag geen geschikte dag voor jou om de lessen te volgen? We bieden deze opleiding 4x per jaar aan, telkens met een andere vaste lesdag. Filter ons aanbod op 'Preventieadviseur' en ontdek de eerstvolgende opleiding(en) die gepland staan.

Locatie

Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Doelgroep

Voor deze opleiding gelden toelatingsvoorwaarden. Deelnemers moeten beschikken over

 • een diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen OF
 • een getuigschrift preventieadviseur niveau 3, aangevuld met een bewijs dat je 5 jaar ervaring hebt in een preventiedienst

Deze cursus behandelt enkel de Belgische invulling van de Europese regelgeving. In Nederland is die vaak afwijkend. Het getuigschrift 'preventieadviseur niveau 2' kan in Nederland worden erkend als MVK-diploma, mits gunstig advies van Hobeon SKO. Informeer je hierover voordat je jezelf inschrijft.
Als Nederlandse cursist moet je een van de onderstaande documenten kunnen voorleggen om te starten aan de opleiding:

 • einddiploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
 • einddiploma van het middelbaar beroepsonderwijs met kwalificatieniveau 4 (MBO4)
 • getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen
 • einddiploma van het hoger beroepsonderwijs met volledig leerplan

Programma

De cursus is opgebouwd zoals vereist in titel 4 van boek II van de codex over het welzijn op het werk, dat je kan raadplegen op de website van FOD WASO. Zoals je daar leest, bestaat de opleiding uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule niveau 2. Wanneer je beide modules met succes doorloopt, ontvang je het getuigschrift preventieadviseur niveau 2.

In deze basismodule mag je het volgende verwachten:

 • klassikale lessen - 22 lesdagen
 • workshops en oefeningen om de leerstof in praktijk te brengen
 • afsluitmoment met verplichte aanwezigheid
 • VOL-VCA examen en schriftelijk open boek examen

Leerdoelstellingen

Deelnemers worden via deze cursus voorbereid op hun toekomstige functie als preventieadviseur. Zij:

 • maken kennis met de basisbeginselen van het welzijnsgebeuren (wettelijk kader, betrokken actoren, structuren in het preventiebeleid, opsporen van risico’s).
 • krijgen les over de basiskennis m.b.t. de verschillende welzijnsdomeinen.
 • leren een aantal vaardigheden die specifiek van toepassing zijn op deze functie, zoals communiceren, coachen en overtuigen.
 • nemen deel aan oefeningen en workshops (individueel en/of in groep) om de leerstof toe te passen.

Prijs

€ 3.090,00

Bijkomende informatie

Raadpleeg vooraf onze annulerings- en betalingsvoorwaarden.


Liever minder betalen? Voor onze opleidingen zijn diverse steunmaatregelen mogelijk.


Voor deze opleiding werken we enerzijds met interne docenten en anderzijds met freelance docenten die beschikken over specifieke (expert)ervaring in het werkveld.


Op deze opleiding is het reglement open opleidingen van toepassing. Alle deelnemers aan de cursus ontvangen dit bij de start van de opleiding.

Contactpersoon

Eva Dierckx
opleidingen.veiligheidsinstituut@ap.be
03 203 42 17