Functie en taken van de preventieadviseur

Functie preventieadviseur

Als preventieadviseur ondersteun je de werkgever bij de toepassing van de maatregelen uit de welzijnswet. Zoals de naam het zegt, heb je als preventieadviseur een adviserende functie t.o.v. werkgever, leidinggevenden en de werknemers. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen ligt bij de werkgever.

Als preventieadviseur moet je je opdracht in volledige onafhankelijkheid kunnen vervullen. Je mag m.a.w. geen nadeel ondervinden van je taken als preventieadviseur, maar je kan evenmin werkgevers- of werknemersafgevaardigde zijn bij sociale verkiezingen binnen het bedrijf waar je werkt.

Preventieadviseurs verbonden aan een interne dienst

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te richten. Die moet minstens 1 preventieadviseur tellen. In de regel is het een werknemer die de functie van preventieadviseur vervult. Enkel in bedrijven met minder dan 20 medewerkers kan de werkgever zelf optreden als preventieadviseur. 

Voor een aantal gespecialiseerde aspecten ben je wettelijk verplicht je te laten bijstaan door (specialisten van) een externe preventiedienst. Denk bv. aan het arbeidsgeneeskundig toezicht op de werknemers.

De taken van een interne preventieadviseur

Als preventieadviseur in een IDPBW ben je gespecialiseerd in arbeidsveiligheid. Je takenpakket is heel gevarieerd, zo zal je o.a.:

 1. risico’s onderzoeken en advies geven over de risico-evaluatie
 2. de werkgever bijstaan bij de opmaak van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
 3. oorzaken van arbeidsongevallen onderzoeken en hierover rapporteren
 4. ondersteuning bieden bij het opstellen van werkinstructies, vormingen en onthaal van nieuwe medewerkers
 5. de eerste hulp organiseren en interne noodprocedures uitschrijven
 6. collega’s informeren over de toepassing van de wetgeving
 7. advies geven over arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en hygiëne
 8. welzijn stimuleren en de werk-privébalans voor medewerkers bewaken
 9. de coördinatie tussen EDPBW en IDPBW in goede banen leiden
 10. secretaris zijn bij het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
 11. verantwoordelijk zijn voor het documentbeheer van het preventiebeleid