Opleiding BA4 - elektriciteit

Organisator
Provinciaal Veiligheidsinstituut

Interactieve opleiding rond het onderwerp elektriciteit in het kader van het behalen van een BA4 code. Deze opleiding is voorzien voor personen die tijdens hun werk in aanraking komen met elektrische installaties zonder zelf aan de installatie te werken.

Raadpleeg vooraf onze annulerings- en betalingsvoorwaarden

Is de opleiding volzet, of passen de data je niet?

Prijs

€ 310 incl. btw

Inclusief

  • didactisch materiaal
  • extra ondersteuning door het informatiecentrum
  • toegang tot ons digitaal leerplatform
  • broodjeslunch

Liever minder betalen? Voor onze opleidingen zijn diverse steunmaatregelen mogelijk.

Liever deze opleiding op maat van jouw bedrijf?

Locatie

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut vind je in de Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem.

Doelstellingen van de opleiding

  • Kennis verwerven met betrekking tot risico’s die verbonden zijn bij het werken met elektrische installaties in het algemeen.
  • De aard en de verscheidenheid kunnen inschatten van verschillende soorten elektrische installaties en materieel. Zoals schakel- en beveiligingsapparatuur.
  • Inzicht verwerven in het werken aan een risicoanalyse rond elektrisch materiaal en installaties met als doel potentiële gevaren in te schatten en correct te handelen.

Docenten

Voor deze opleiding werken we enerzijds met interne docenten en anderzijds met freelance docenten die beschikken over specifieke (expert)ervaring in het werkveld.

Aandachtspunten:

De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de werknemers toegekend door de werkgever en vastgelegd in een document dat duidelijk bepaalt voor welke werkzaamheden en voor welke elektrische installaties de bekwaamheid geldt (KB 25-04-2004, art 3.2).

De werkgever verzekert de nodige opleiding van de werknemers en hij verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan de elektrische installatie te vermijden, rekening houdend met de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn. (Codex boek III, titel 2)

Contactpersoon

Volgende van de detaillijst