Steunmaatregelen voor opleidingen

KMO-portefeuille

We werken aan een dossier om in dit najaar een erkenning voor erkend dienstverlener i.f.v. de KMO-portefeuille te behalen. 

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kunnen kleine ondernemingen via de KMO-portefeuille 40% van het inschrijvingsgeld voor een opleiding recupereren. Voor middelgrote ondernemingen is dat 30%. Meer info over de voorwaarden en werkwijze kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Vlaams opleidingsverlof

Onze opleidingen tot preventieadviseur zijn erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof

Preventieadviseur niveau 2: registratienummer ODB-0001808

Preventieadviseur niveau 3: registratienummer ODB-0001809

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie. Meer info over de voorwaarden en werkwijze kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Vlaamse opleidingscheques

Onze opleidingen tot preventieadviseur zijn erkend in het kader van Vlaamse opleidingscheques.

Volg je als werknemer een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op opleidingscheques. Daarmee betaal je zelf maar de helft van uw inschrijvingsgeld. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Meer info over de voorwaarden en werkwijze kan je nalezen op de website van de Vlaamse overheid

Opleidingsfonds dienstencheques

Groepsbezoeken aan de didactische ruimte (erkenningsnummer VG_E_00943) en in company trainingen rond veiligheid en ergonomie (erkenningsnummer VG_E_00942) zijn goedgekeurd door het Opleidingsfonds dienstencheques. Dienstencheque-ondernemingen kunnen via die weg hun medewerkers op een voordelige manier laten opleiden. 

Andere subsidies

Voor organisaties uit de sector van de sociale economie is er de provinciale portefeuille sociale economie

Daarnaast ondersteunen verschillende sectororganisaties opleidingen van bij hun aangesloten bedrijven. Algemene info vind je op de website Werk.be. Bijvoorbeeld: