Vorming van de preventieadviseur

Welke opleiding moet de interne preventieadviseur hebben?

Om te bepalen welke vorming de interne preventieadviseur moet hebben, worden bedrijven ingedeeld in groepen: A, B, C en D. In de Codex boek 2 titel I vind je terug, wat deze indeling inhoudt.

Sowieso moet je als preventieadviseur beschikken over voldoende basiskennis met betrekking tot het welzijn op het werk. Daarnaast kan een aanvullende vorming verplicht zijn, naargelang de risico’s die aanwezig zijn in het bedrijf en het aantal personeelsleden. Er bestaan twee types aanvullende vorming:

• opleiding preventieadviseur niveau 1

• opleiding preventieadviseur niveau 2

Ontdek meer informatie over de vorming van de interne preventieadviseur bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Basiscursus - preventieadviseur niveau 3

Ben je werkgever in een organisatie met minder dan 20 werknemers, dan behoort je organisatie tot groep D en mag je zelf optreden als interne preventieadviseur. Je moet dan beschikken over basiskennis, maar een opleiding is niet verplicht. Met een attest van de basiscursus niveau 3 bewijs je echter dat je over de vereiste basiskennis beschikt En daarnaast doe je nuttige kennis, vaardigheden én contacten op.

Ook voor bedrijven uit categorie C is de basiscursus niveau 3 niet verplicht maar wel aangewezen.

Aanvullende vorming - preventieadviseur niveau 1 en niveau 2

In bedrijven uit categorie B staat een preventieadviseur niveau 2 aan het hoofd van de interne dienst. De andere interne preventieadviseurs beschikken ten minste over basiskennis. Bij bedrijven uit categorie A staat een preventieadviseur niveau 1 aan het hoofd van de interne dienst. Zijn collega’s op de interne dienst beschikken ten minste over een niveau 2.

De aanvullende vorming is steeds modulair opgebouwd, en bestaat uit een basismodule, gevolgd door een specialisatiemodule:

  • •De basismodule (120 uren) is multidisciplinair opgevat, zodat dezelfde basismodule dient te worden gevolgd door alle de preventieadviseurs, ongeacht hun discipline of niveau (1 of 2) en ongeacht of zij tewerkgesteld zijn in een interne dan wel een externe dienst.
  • De inhoud van de specialisatiemodules verschilt echter naargelang de discipline en het niveau:
  • Er worden verschillende specialisatiemodules ingericht voor preventieadviseurs-arbeidsveiligheid: niveau 1 (280 uren) en niveau 2 (90 uren).
  • Wat betreft ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale aspecten van het werk bestaan er specifieke specialisatiemodules (280 uren) per discipline.