Wat houdt VCA in

Via een VCA-certificaat toont een bedrijf aan dat het voldoet aan bepaalde eisen die voortvloeien uit de Welzijnswet en de Codex Welzijn op het Werk. Meer in het bijzonder is VCA-certificatie bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Vaak is het de opdrachtgever die het VCA-label als een vereiste stelt om samen te werken. Het VCA-label wordt toegekend na een audit door een VCA geaccrediteerde certificatie-instelling.

Het BeSaCC-systeem (Belgian Safety Criteria for Contractors) is het kleine broertje van VCA. Dit systeem is vooral bedoeld voor de kleinere aannemers en onderaannemers die werkzaamheden met een beperkt risico uitvoeren. Het kan ook een eerste stap zijn in de richting van een VCA-certificatie. In het BeSaCC-systeem is er geen audit; het bedrijf krijgt een attest wanneer het kan aantonen dat het aan de gestelde criteria voldoet.

Bij de vzw BeSaCC-VCA vind je de nodige informatie over beide systemen.

VCA examens

Voor VCA examens zijn er geen deelnemingsvoorwaarden. Deelnemers moeten wel in het bezit zijn van hun identiteitskaart. Wie slaagt, ontvangt een origineel attest met een geldigheidsduur van 10 jaar. 

De gegevens van deelnemers die slagen voor het VCA examen worden opgeslagen in het Centraal Diplomaregister. Via deze weg kunnen werkgevers en opdrachtgevers nagaan of een persoon beschikt over de nodige (veiligheids)kwalificaties voor een bepaalde taak.

Examen Basisveiligheid VCA

 • 40 vragen
 • maximaal 60 minuten 
 • 64,5% = minimum score om te slagen
 • beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits
 • bestaat ook in een voorlees variant, via een 'readspeaker' die de tekst op het scherm voorleest en koptelefoon
 • mogelijkheid tot mondeling examen voor een examenjury, voor kandidaten die minder computer- en/of taalvaardig zijn > neem contact op met het VCA examencentrum om hiervoor een afspraak te maken

Examen VOL VCA 

 • 70 vragen
 • maximaal 75 minuten 
 • 64,5% = minimum score om te slagen
 • beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

Examen VIL VCU

 • 70 vragen
 • maximaal 75 minuten 
 • 64,5% = minimum score om te slagen
 • beschikbaar in het Nederlands en Frans