Duurzaam behoud en beheer

Erkend Onroerenderfgoeddepot

Het Archeologisch depot van de provincie Antwerpen is sinds 2015 door de Vlaamse overheid erkend als Onroerenderfgoeddepot. In samenspraak met de stedelijke onroerend erfgoeddepots van de steden Antwerpen en Mechelen en de stadsregio Turnhout (de koepel Archief & Musea Turnhout, het vroegere TRAM 41) speelt het provinciale Archeologisch depot een cruciale rol voor een duurzame bewaring van het archeologisch erfgoed afkomstig van opgravingen in de andere 47 gemeentes van de provincie.

Ondersteuning van cultureel erfgoed

Tot eind 2017 ondersteunen we ook het groeiende cultureel erfgoed depotnetwerk, een taak die de Vlaamse overheid vanaf 2018 zal overnemen.

Ongeacht een aantal toekomstige wijzigingen in de provinciale taken en bevoegdheden, kunnen gemeenten, musea, culturele archieven, erfgoedbibliotheken, archeologische diensten, kerkfabrieken of andere erfgoedorganisaties nog steeds bij ons terecht: voor subsidies, voor ondersteuning, maar ook voor advies over erfgoed en erfgoeddepots.

De vele honderden erfgoedorganisaties in de provincie Antwerpen dragen zorg voor hun kostbare erfgoedcollecties. Denk maar aan archeologische vondsten, archiefstukken, kunstobjecten, documentatie en nog zo veel meer. Eén voor één stukken die het levende bewijs zijn van de rijke geschiedenis van onze provincie en die het waard zijn om voor toekomstige generaties bewaard te worden.
Zowel de sector als de provincie Antwerpen plaatsen optimale bewaringscondities, goede zorg en veilige omgang met dit erfgoed hoog op de agenda. We stimuleren alvast een professioneel en duurzaam behoud en beheer. Op ons grondgebied sporen we de talrijke erfgoedorganisaties aan om eenzelfde weg in te slaan:

  • we bieden gericht advies aan op specifieke vragen
  • we doen aan trajectbegeleiding waar gewenst
  • we ontwikkelen samen met andere overheden en erfgoedkoepelorganisaties vormingssessies voor de sector
  • we stimuleren ontmoetingsmomenten waarop organisaties ideeën kunnen uitwisselen.

Eigen initiatieven

Bovendien investeert de dienst Erfgoed zelf in zijn werking voor duurzaam behoud & beheer:

  • het Archeologisch depot van de provincie Antwerpen: de vondsten van meer dan vijftig archeologische opgravingen worden vakkundig en duurzaam bewaard in dit sinds 2015 ‘Erkend onroerenderfgoeddepot’
  • de website DEPOTWIJZER.be is onze steeds groeiende ‘digitale depotconsulent’, die met zijn databank honderden tips geeft aan erfgoedmedewerkers om hun erfgoed duurzaam te bewaren. Sinds november 2013 operationeel, is dit een resultaat van de samenwerking met de vier andere Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  • Donnet.be, het digitaal erfgoedinformatiebeheersysteem voor de erfgoedsector in de provincie Antwerpen, is sinds begin 2016 operationeel. Diepgaande en basisregistraties van erfgoedstukken en -collecties zijn volop aan de gang.

Bezoek Depotwijzer.be

Professionele depotbeheerder of enthousiaste vrijwilliger? Surf dan naar Depotwijzer.be en vind honderden haalbare en betrouwbare tips om je erfgoed duurzaam te bewaren. 

Logo van de website Depotwijzer.be