Collectie

Archieven & archiefrelecten

De archieven vormen het hoofdbestanddeel van de collectie van APA. Ze zijn een eersterangsbron voor de architectuur en de architectuurgeschiedenis. Ze documenteren het gebouwde en nog aanwezige patrimonium, bevatten unieke informatie over ongebouwde, verbouwde of verdwenen projecten, visualiseren de architecturale ideeën of verklaren de ruimtelijke planning.

Vandaag telt de collectie 96 archieven. Van de meeste archieven kun je in de leeszaal een inventaris raadplegen. In de toekomst zullen deze inventarissen ook in digitale vorm gepubliceerd worden. De links vind je dan bij de respectievelijke archieven.

Archiefrelicten zijn disparate archivalia uit de collectie van een architect, die niet rechtstreeks verworven zijn uit diens nalatenschap, maar door occasionele schenkingen aan de verzameling konden toegevoegd worden.

                 Archiefrelict Leo Beeck, geen inventaris beschikbaar, raadpleging enkel op afspraak

                 Archiefrelict Pol Berger, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Frank Blockx, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jan Blom, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Leonard Blomme, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Arthur Bogaerts, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Michel Bourgois, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Renaat Braem, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Karel Dasseville, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jos De Belder, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Yves De Bont, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jan De Mol, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jan De Vroey, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Fernand Defever, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Frans Dens, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jan Dero, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Pierre Devos, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Leo D'Hulst, geen inventaris beschikbaar

                 Knipsels en foto's dienst Erfgoed, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Jozef Folders, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Léon Fux, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Jos Gabriëls, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Victor Gorlé, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jean-Laurent Hasse, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jan Jacobs, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Dries Jageneau, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Christian Kieckens, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Jan Lauwers, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Willem Michiels, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict David Moëd, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Adolphe Puissant, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Joseph Schadde, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Julien Schillemans, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Roland Sepelie, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Renaat Soetewey, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Rudi Somers, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Steven Stals, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Jean-Jacques Stiefenhofer, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict V. R. & J. Van Coillie, geen inventaris beschikbaar

                 Archief Cis Van De Velde, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Egide Van der Paal, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Frans Van Dijk, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Josse en Maurice Van Kriekinge, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Gustaaf Van Meel, geen inventaris beschikbaar

                 Archiefrelict Michel Vercammen, geen inventaris beschikbaar

                 Archief natuursteen Vlaminck, geen inventaris beschikbaar, raadpleging enkel op afspraak

                 Jos Willems, geen inventaris beschikbaar

Bibliotheek

APA legt zich sinds enkele jaren toe op de uitbouw van een vakbibliotheek. Een 5000-tal boeken en bijna 300 verschillende tijdschrifttitels documenteren de architecturale en stedenbouwkundige geschiedschrijving en theorievorming in België. In vele gevallen illustreren deze boeken en tijdschriften ook de interesses en inspiratiebronnen van de archiefvormers.

De boeken vind je in de catalogus van Brocade.

De lijst met beschikbare Belgische tijdschriften kun je ook raadplegen. 

Bijzondere collecties

Catalogi

Naast archieven, boeken en tijdschriften bewaart APA ook een systematisch aangelegde collectie van productcatalogi van producenten en verkopers van bouwmaterialen. Deze catalogi geven behalve historische productinformatie vaak ook tekst en uitleg bij contemporaine realisaties. Aangezien ze het imago van een firma uitdroegen, kreeg de vormgeving ervan dikwijls veel aandacht. Sommige exemplaren zijn dan ook echte parels.  Slechts een klein deel van deze collectie is al verwerkt.

Bekijk de lijst met catalogi

Maquettes

De maquettecollectie van APA is een diverse verzameling van meer dan 200 objecten. Ze bestaat uit verschillende soorten maquettes, op diverse schalen en gemaakt met verschillende technieken en uiteenlopende materialen. Deze schaalmodellen hebben betrekking op architectuur, interieur, stedenbouw en landschap en dateren van circa 1920 tot heden.

Voor architecten zijn maquettes een belangrijk instrument tijdens het ontwerpproces, voor leken verhogen ze vooral de leesbaarheid van een ontwerp. Deze verkleinde driedimensionale wereld is immers overzichtelijk, herkenbaar en vaak makkelijker te begrijpen dan (bouw)tekeningen. Als erfgoedobject hebben maquettes dikwijls een aparte documentaire, cultuurhistorische en esthetische waarde.

Foto’s

In de collectie van APA nemen de 15.000 foto’s een belangrijke plaats in. Voor de studie van de architectuurgeschiedenis zijn ze een vanzelfsprekend en onmisbaar onderdeel. Foto’s identificeren, bestuderen en documenteren een gebouw. Ze registreren de gebouwde omgeving en leggen een evoluerende, vergankelijke of intussen verdwenen realiteit vast. Het medium kan ook artistiek ingezet worden, waarbij foto’s de architecturale kwaliteiten van een gebouw etaleren of zelf kunstobjecten zijn.

Nieuwe aanwinsten

Roland Sepelie

Jean-Jacques Stiefenhofer

V. R. & J. Van Coillie

Gezocht

De zoektocht naar nieuwe archieven, naar aanvullingen voor de bibliotheek en naar andere documentatie stopt nooit. Nieuwe schenkingen of tips die ernaar kunnen leiden, zijn altijd welkom. Aarzel dus niet om ons te contacteren!