Architectuurarchief erkend

publish date
09.07.2015

Het Architectuurarchief provincie Antwerpen (APA) ontving het Vlaamse kwaliteitslabel van ‘erkende culturele archiefinstelling’. Daarmee erkent de Vlaamse overheid de kwaliteit van de werking van het APA. De provinciale archiefinstelling is gespecialiseerd in het verzamelen, bewaren, ontsluiten en bestuderen van allerhande archieven en collecties van Antwerpse en Vlaamse architecten van 1800 tot nu.

Binnenkort prijkt naast de toegangsdeur van het Architectuurarchief (APA) het officiële teken van ‘erkende culturele archiefinstelling’. De Vlaamse overheid kende dit belangrijke kwaliteitslabel aan het APA toe.

Dit voorjaar voerde een Vlaamse visitatiecommissie een grondige doorlichting van het Architectuurarchief uit. In het advies lezen we niet alleen waardering voor het unieke, waardevolle en representatieve karakter van de collectie van ons Architectuurarchief. Ook het sterke, geëngageerde team krijgt een pluim.

Terecht, want het Architectuurarchief Provincie Antwerpen is in volle beweging. Door de waardering vanuit de sector en een stijgend aantal schenkingen groeide de collectie met steeds meer waardevolle en diverse stukken. De inhoud van het archief heeft daardoor ook buiten de provinciegrenzen aan belang en interesse gewonnen. Het is een duidelijke blijk van vertrouwen voor de wetenschappelijke werking van het APA. 

Met deze erkenning kan het Architectuurarchief een stap hogerop. De samenwerking met  het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) en het Vlaams Centrum Architectuurarchieven (CVAa) komt in een hogere versnelling.

Volgende