Minister van Cultuur keurt projectaanvraag Architectuurarchief goed

publish date
20.01.2016
Ontwerp voorgevel woonhuis Michiels Architectenbureau
Ontwerp van de voorgevel van een woonhuis door Michiels Architectenbureau

 

Het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) werkt volop aan een digitale strategie. Niet alleen het beschrijven en ontsluiten van archieven worden aangepakt, maar ook de meer en meer digitaal wordende instroom van nieuwe archieven.

Samen met het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt APA één jaar lang aan een strategie om zowel voor het Architectuurarchief als voor de architectenbureaus zelf het duurzaam beheren en overdragen van digitale informatie kostenefficiënter en met minder risico’s op informatieverlies te maken.

Het is de ambitie van APA om dit soort van win-winsituaties als standaard in het erfgoedveld te introduceren, zodat ook ons digitaal erfgoed beschikbaar blijft voor toekomstige generaties.

Je vindt meer informatie over de werking en collectie op de webpagina's van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Volgende