Verfraaiingswerken tijdens Groote Oorlog

publish date
02.03.2016

Of hoe architect Jef Huygh tijdens de Groote Oorlog enkele troosteloze legerbarakken onder handen nam…

In 2015 schonken de erfgenamen van de Antwerpse architect Jef Huygh enkele tientallen foto’s aan APA, als aanvulling op het al eerder geschonken atelierarchief. De foto’s tonen onder meer enkele unieke beelden van Huyghs legerdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Huygh nam bij het begin van de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger dienst in het Belgische leger. Om zijn opleiding te voltooien, werd hij naar het kamp van Auvours in Frankrijk (nabij Le Mans) gestuurd. Deze voormalige Franse kazerne werd eind 1914 het belangrijkste opleidingscentrum voor de Belgische infanterie. De rekruten en vrijwilligers verbleven er in sombere en oncomfortabele barakken, wat de jonge architect opvatte als een uitdaging. Om de troosteloze behuizing op te vrolijken, liet Huygh zijn creativiteit de vrije loop. De barakken kregen een renaissance- en barokkleedje aangemeten. Aan zijn toekomstige echtgenote, die naar Engeland gevlucht was, schreef hij met enige ironie: ‘Ik stuur U hier een modelleke van onze slaapkamers’.

 

Volgende