Vlaamse steun voor internationaal project van het Architectuurarchief

publish date
16.01.2017

Zopas keurde de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz een subsidieaanvraag goed voor de organisatie van een driedaagse expert meeting rond de figuur en het oeuvre van de Antwerpse architect Léon Stynen (1899-1990). Stynen was een van de toonaangevende Belgische architecten van zijn generatie. Zijn faam dankt hij niet alleen aan de kwaliteit van zijn werk, maar ook aan zijn rol in het architectuuronderwijs en aan zijn engagementen in beroepsverenigingen en socio-culturele organisaties.

De expert meeting vindt plaats in deSingel in december 2017 en brengt een internationaal gezelschap bijeen om te debatteren en kennis uit te wisselen over de erfgoedwerking rond de culturele nalatenschap van Stynen en zijn tijdgenoten. Tijdens deze bijeenkomst krijgt een selecte groep van binnen- en buitenlandse onderzoekers, experten en erfgoedmedewerkers een programma van lezingen, discussies en excursies aangeboden.

De manifestatie past in een breed opgezet onderzoeks- en publieksproject rond Léon Stynen, met als hoogtepunt een publicatie en tentoonstelling in september 2018. Dit alles gebeurt in samenwerking met het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Vlaamse Architectuurinstituut en kadert in de integratie van de drie instellingen in een vernieuwd Vlaams Architectuurinstituut. 

Volgende