Projecten

2015 Maison Guiette

In België staat slechts één bouwwerk van de beruchte Zwitsers-Franse architect Le Corbusier, het Maison Guiette aan de Populierenlaan in Antwerpen (Wilrijk). Het werd in 1926 gebouwd als woonhuis en atelier voor de schilder René Guiette.
De woning werd in 1978 beschermd als monument. Modeontwerpster Ann Demeulemeester kocht het huis in 1983 en liet er een atelier naast bouwen door architect Georges Baines (1925-2013).

Het APA besteedt in 2015 bijzondere aandacht aan Maison Guiette. Zo was er de samenwerking met de eigenaars om bij de openstelling op Open Monumentendag enkele maquettes van het huis in de woning zelf te tonen. Later op het jaar kreeg het Maison Guiette een themakamer op de tentoonstelling 'Levensecht. De performantie van de moderne stad' (deSingel, 26/09/2015 - 10/01/2016).

Ontdek zelf de rijke geschiedenis van woning Guiette

  • Vraag je gratis brochure 'Maison Guiette' aan via erfgoed@provincieantwerpen.be
  • Download hier de geïllustreerde infofiche en lees alles over de geschiedenis van deze bijzondere woning
Maquette van een zwart-wit gestreept gebouw aan de Antwerpse Scheldekaaien

2014 Modellenwerk. Antwerpse maquettes uit de 19de en 20ste eeuw

Van zondag 14 september tot en met zondag 2 november organiseerde het Architectuurarchief een gratis tentoonstelling in het toekomstig Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant aan de Suikerrui in hartje Antwerpen. In 'Modellenwerk. Antwerpse maquettes uit de 19de en 20ste eeuw' illustreerden tientallen maquettes de grote etappes van de Antwerpse bouwgeschiedenis van de 19de eeuw tot nu. Ruim 4000 bezoekers vonden hun weg naar de expo! 

Wie de expo heeft gemist of wie nog wil nagenieten, kan de mooi gedocumenteerde en geïllustreerde infobrochure nog eens nalezen.

portret henry van de velde

2013 Henry Van de Velde, de vroege jaren

Naar aanleiding van het Henry van de Veldejaar in 2013 organiseerde APA in samenwerking met het Letterenhuis en het CVAa een studiedag over de vroege jaren van deze in Antwerpen geboren en getogen architect en ontwerper. Een van de medewerkers van APA gaf een lezing onder de titel In hoc designo vinces! Henry van de Velde en de Antwerpse art nouveau. De studiedag vond plaats in het Letterenhuis op 5 december 2013.
 

 

cover boek architectuur in de golden sixties

2012-2013 De Turnhoutse School

In het kader van ‘Turnhout Cultuurstad Vlaanderen’ organiseerde het Architectuurcentrum Turnhout (Ar-Tur) en het Architectuurarchief een publicatie- en tentoonstellingsproject over de Turnhoutse School. De benaming Turnhoutse School verwijst naar een groep Turnhoutse architecten die in de golden sixties de laat-modernistische architectuur introduceerden en verspreidden in Turnhout en omgeving. APA schreef mee aan het begeleidende boek, trad op als co-curator van de tentoonstelling en zorgde voor een aanzienlijke financiële ondersteuning van het project. De tentoonstelling kreeg van 14/11/2012 tot 27/1/2014 een gepast onderkomen in De Warande in Turnhout. In het najaar van 2014 wordt ze opnieuw getoond in een tentoonstellingsruimte van de Technische Universiteit Eindhoven. Het boek is intussen uitverkocht.

geschilderd portret Jozef Schellekens

2012-2013 Architectuur uit het interbellum - Jozef Schellekens 

Van 31 augustus 2012 tot en met 27 januari 2013 werd in de eigen atelierwoning het leven en het werk van de Turnhoutse architect Jozef Schellekens belicht. Schellekens was provinciaal architect, stedenbouwkundige en architectuurtheoreticus, en ontwierp enkele iconische en spraakmakende gebouwen, zoals de eigen woning, de badinstallaties van het Zilvermeer en het Openluchttheater in Deurne (www.jozefschellekens.be). De tentoonstelling was een initiatief van Architects on Motion, in samenwerking met het Architectuurarchief en het stadsbestuur van Turnhout.

wit gebouw in bos

2011 Kunstenaarswoningen uit het interbellum

In de artistiek woelige periode van het interbellum is de keuze van kunstenaars voor een eigentijds vormgegeven woonst met studio opmerkelijk. Onder de titel ‘Kunstenaarswoningen uit het interbellum’ belichtte het Museum Albert Van Dyck in een boek en een tentoonstelling een twintigtal modernistische bouwprojecten uit deze periode, hun ontwerpers en hun opdrachtopgevers. De medewerking van APA was cruciaal voor de inhoudelijke invulling van dit boek en deze tentoonstelling. De tentoonstelling vond plaats in het Museum Albert Van Dyck in Schilde, van 8/10 tot en met 11/12/2011.

gebouw vooraanzicht rene van steenberg

2011 Architect René Van Steenbergen (1911-1995)

APA participeerde inhoudelijk en logistiek aan de retrospectieve over architect René Van Steenbergen (1911-1995), georganiseerd door de Heemkundige Kring van Beerse. Het archief van deze vooral in de Antwerpse Kempen actieve architect bevindt zich in de collectie van APA. Medewerkers van APA schreven teksten voor de brochure en selecteerden het materiaal voor de tentoonstelling die in juni 2011 te bezichtigen was in het GC 't Heilaar in Beerse.

screenshot website de balans van braem

2010 De balans van Braem

Naar aanleiding van de herdenking van de bekende Belgische architect Renaat Braem ontwikkelde het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen de website ‘De balans van Braem’. De site bekleedde in het uitgebreide jubileumprogramma een unieke plaats. Hij vertrok niet zozeer van Braems architecturale projecten, maar nam een minder gekend aspect van zijn artistieke oeuvre als uitgangspunt: de indrukwekkende stroom aan publicaties waarin hij zijn eigenzinnige mening gaf over de Belgische architectuur in al haar facetten. Op de site worden Braems teksten getoetst aan eigentijdse inzichten en geïllustreerd met een groot aantal unieke beelden uit de collectie van het Architectuurarchief. Verder brengen interviews uit het VRT-archief Braem als enthousiast verteller tot leven. Dit alles resulteert in een boeiende doorsnede van de Belgische architectuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.

bezoekers tentoonstelling wijzen naar foto's van gebouwen

2008-2009 Het Architectuurarchief belicht. Momentopname van een collectie 

Van 14 september 2008 tot 13 februari 2009 belichtte het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen zijn collectie met een kleine presentatietentoonstelling in het Stedelijk Informatiecentrum Archeologie en Monumentenzorg in Antwerpen. De klemtoon lag daarbij op het modernisme. Hoogtepunten uit de collectie en krachtlijnen van de werking werden voorgesteld. Blikvangers waren drie nieuwe maquettes van bijzondere gebouwen, die het APA speciaal voor deze gelegenheid heeft laten uitvoeren naar historische plannen uit de APA-collectie: de woning Van Thillo van Léon Stynen, de villa Baksteen van Eduard Van Steenbergen en de Boerentoren van Jan Vanhoenacker, Jos Smolderen en Emiel Van Averbeke. De bezoeker ontving de nieuwe brochure van het APA en kon eerdere publicaties inkijken.

cover boek 1000 jaar architectuur in Belgie

2008 De Standaard Architectuurbibliotheek

De Standaard en de uitgeverij Lannoo brachten met deze 10-delige boekenreeks een toegankelijk kijk- en leesboek over 1000 jaar architectuur in België uit. Voor de beschrijving van de 500 belangrijkste gebouwen in België deed men beroep op architectuurkenners en onderzoekers uit Vlaanderen. Het Architectuurarchief werkte mee aan de delen over neostijlen en eclecticisme, art nouveau, art deco en modernisme. De publicatie is uitverkocht.

cover boek van traditie naar moderniteit

2008 Van traditie naar moderniteit. De kerk van Sint-Jozef Werkman in Veerle-Heide

Met de twintigste editie van Open Monumentendag in 2008 kregen 20ste-eeuwse gebouwen de volle aandacht. In een tentoonstelling in situ met bijhorende brochure schetst het Architectuurarchief de ontstaansgeschiedenis en de bouw van één van deze moderne monumenten, de kerk van Sint-Jozef Werkman in Veerle-Heide. Het verhaal van de ambitieuze bouwplannen van dit kleine gehucht illustreert de spanning tussen traditie en moderniteit op het Kempense platteland in de jaren 1950-1960. Voor de plaatselijke gemeenschap betekende de bouw van het ontwerp van architect René Van Steenbergen letterlijk de confrontatie met het modernisme.
De brochure is uitverkocht.

cover boek sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud

2006 Sterk gebouwd en makkelijk in onderhoud. Ambt en bouwpraktijk van de architecten van de provincie Antwerpen (1834-1970)

Het Architectuurarchief Van de Provincie Antwerpen werkte samen met de dienst Erfgoed en het Provinciearchief mee aan de publicatie en de tentoonstelling over de Antwerpse provinciale bouwmeesters. Vanaf het begin van de negentiende eeuw tot ver na de Tweede Wereldoorlog drukten zij hun stempel op de architectuur in onze provincie. Via de bouw van gemeentehuizen, scholen, kerken en pastorieën bepaalden zij mee het uitzicht van vele dorpskernen.
De tentoonstelling vond plaats in het Provinciaal Veiligheidsinstituut in Antwerpen, van 24/9 tot 29/10/2006.
Bestellen kan via e-mail erfgoed@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 55 70..

cover boek hoger higher

2006 Higher, Hoger, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen

Het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen was medecurator van het publicatie- en tentoonstellingsproject 'Hoger-Higher-Plus Haut'. Dit project werd opgezet door KBC naar aanleiding van de viering van het 75-jarige bestaan van de Boerentoren. Boek en tentoonstelling stonden stil bij het fenomeen van torens en torengebouwen in Antwerpen, van het ancien régime tot in de jaren 1960. Ze brengen het verhaal van de jarige Boerentoren en onderzoeken zijn plaats in het Antwerpse torenlandschap. Partners in dit project waren KBC, Antwerpen Open, B-Architecten en het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed.
De tentoonstelling vond plaats in de KBC-toren in Antwerpen, van 16 september tot 3 december 2006.
Publicatie te bestellen via www.davidsfonds.be

cover boek van sprookjestuin tot modelstad

2005 Van sprookjestuin tot modelstad. Antwerpen 1930 en de tentoonstellingswijk

In 2005 was het precies 75 jaar geleden dat Antwerpen voor de derde maal een wereldtentoonstelling opende. Aan de hand van talrijke onbekende documenten, zowel uit privé-collecties als uit de rijke verzameling van het architectuurarchief, schetsen de auteurs de voorgeschiedenis en de realisatie van de wereldtentoonstelling van 1930 en de ontwikkeling van een nieuw stadskwartier, de zogenaamde tentoonstellingswijk. Ze wekken de expowereld weer tot leven en staan stil bij de ontwikkeling en de invulling van de tentoonstellingsgronden na 1930.
Bestellen kan via erfgoed@provincieantwerpen.be of T 03 240 55 70..

tentoonstellingsruimte expo Jul De Roover

2005 Jul De Roover

Einde 2005 vond een tentoonstelling plaats over de Antwerpse architect Jul De Roover, een invloedrijke vertegenwoordiger van de eerste generatie naoorlogse modernisten in Vlaanderen. Zijn oeuvre gaat uit van de ambachtelijke traditie en het functionalisme van het interbellum en toont verwantschap met de Scandinavische modernisme. Als docent beïnvloedde hij een groot aantal Antwerpse architecten en interieurarchitecten.
Het tentoonstellingsproject is een gezamenlijk initiatief van het Architectuurarchief, de oud-leerlingen van Jul De Roover en de afdeling Interieurarchitectuur van het Henry Van De Velde-Instituut van Antwerpen. De tentoonstelling vond plaats in de Wintertuin van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen, van 7 december tot 23 december 2005.

cover boek bouwen in beeld

2004 Bouwen in Beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen

In ‘Bouwen in Beeld’ presenteert het Architectuurarchief tweehonderd jaar architectuurgeschiedenis in stad en provincie Antwerpen. Het boek levert via rijk gedocumenteerde en geïllustreerde overzichtsartikels tal van nieuwe inzichten en feitenmateriaal en opent perspectieven voor verder onderzoek. Ook biedt het een overzicht van de collecties die APA tussen 1988 en 2004 verwierf. Biografieën, oeuvrelijsten en bibliografieën van bekende en minder bekende architecten, als Léon Stynen, Eduard Van Steenbergen, Alfons Franken, Jos Smolderen en Jul De Roover, komen er aan bod.
In de tentoonstelling presenteert APA voor het eerst een ruime selectie uit zijn bezit. Het betreft dikwijls onbekende, nooit eerder getoonde documenten, van gewoon leerrijk tot artistieke parels. Samen leveren ze een boeiend en verrassend parcours langs twee eeuwen bouwen. De tentoonstelling vond plaats in het Provinciaal Veiligheidsinstituut in Antwerpen, van 22 september tot 31 oktober 2004. De publicatie is uitverkocht.

portret Jef Huygh

2003 Jef Huygh

In het voorjaar van 2003 opende in Zoersel een overzichtstentoonstelling over de Antwerpse architect Jef Huygh. Zijn eigenzinnig art-deco-oeuvre blinkt uit door het kleur- en materiaalgebruik, de ruimtelijkheid en de aandacht voor verhoudingen, inrichting en sfeer. Het was voor de eerste maal dat de originele tekeningen van Huygh uit de collectie van het Architectuurarchief aan het publiek getoond werden.
Het tentoonstellingsproject was een initiatief van de gemeentelijke tentoonstellingszaal ’De Bijl’ in Zoersel en het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen. De tentoonstelling vond plaats in ‘De Bijl’ in Zoersel, van 11 april tot en met 27 april 2003.

cover boek architectuur in belgie

2003 Repertorium van de Architectuur in België van 1830 tot heden

Deze uitgave van het Mercatorfonds is een primeur in zijn genre. Het is een onuitputtelijke bron van informatie voor al wie belangstelling heeft voor architectuur; voor de specialist is het een onmisbaar naslagwerk. Het behandelt de Belgische architectuur van 1830 tot vandaag en nodigt uit om het oude en hedendaagse gebouwenpatrimonium van ons land te (her)ontdekken.
Het repertorium biedt in woord en beeld een volledig overzicht van de stand van het wetenschappelijk onderzoek. Het is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen 59 auteurs en instellingen, waaronder het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen.
Te bestellen via www.mercatorfonds.be

straatbeeld met gebouw op achtergrond

2002 School maken in architectuur

School maken in architectuur is een lessenpakket architectuur voor de derde graad van het secundair onderwijs, ontwikkelt door Canon-cultuurcel en het VAi. Het pakket neemt als uitgangspunt het Koninklijk Atheneum van Deurne, een spraakmakend ontwerp van Eduard Van Steenbergen. APA gaf inhoudelijke feedback over de drie belangrijke lesthema’s (modernisme, schoolgebouwen en monumentenzorg) en werkte mee aan de realisatie van het archiefluik van het pakket.

cover boek de KBC-toren en zijn architecten

2001 IJzersterk. De KBC-toren en zijn architecten

Het project IJzersterk werd door APA opgezet in het kader van de dertiende editie van de Open Monumentendag met het thema ‘metaal’. De Boerentoren, de eerste Belgische wolkenkrabber, was zoals de meeste Amerikaanse voorbeelden uit die tijd geconstrueerd rond een dragend staalskelet. Een publicatie en een tentoonstelling belichten het bouw- en ontwerpproces van dit fascinerende architectuurproject uit het interbellum. Hiervoor werd uitgebreid geput uit de unieke tekeningencollectie van het Architectuurarchief, aangevuld met archivalia uit het historisch archief van de KBC en documenten uit enkele privéverzamelingen.
De publicatie is uitverkocht.

2000 Katholieken, kunst en moderniteit. In het spoor van Huygh en Van Reeth.

Op 28 oktober 2000 vond onder ruime belangstelling de studiedag ‘In het spoor van Huygh en Van Reeth’ plaats. De deelnemers gingen op zoek naar materiële getuigen van Pelgrimarchitectuur en -kunstenaars in de omgeving van Antwerpen, met als leidraad de projecten van Jef Huygh en Flor Van Reeth. De studiedag werd opgevat als een kijkdag, met toelichtingen ter plekke, en werd georganiseerd door KADOC en het Architectuurarchief.