Erfgoedprijs 2017

EP2017_laureate_Dorien Styven_KazerneDossin

Op 18 oktober 2017 maakte de provincie Antwerpen in het Bernarduscentrum te Antwerpen de winnaar(s) bekend van de Erfgoedprijs 2017. Dit jaar werden een winnaar en twee genomineerden bekroond.

De Erfgoedprijs 2017 ter waarde van 2.500 euro  is uitgereikt aan laureate mevrouw Dorien Styven, wetenschappelijk medewerker van de Kazerne Dossin - Memoriaal, museum en documentatiecentrum over de Holocaust en de Mensenrechten, als coördinator van het herinneringsproject 'Geef ze een gezicht' (zie foto hiernaast).

De eerste ex-aequo nominatie van de Erfgoedprijs 2017 ter waarde van 1.000 euro is uitgereikt aan genomineerde de heer Marin Menu, voormalig curator, projectleider, restaurateur en onderzoeker van het Karrenmuseum te Essen, en auteur van drie onderzoeken op niet-gemotoriseerde voertuigen uit Vlaanderen.

De tweede ex-aequo nominatie van de Erfgoedprijs 2017 ter waarde van 1.000 euro is uitgereikt aan genomineerde de heer Gert Van Kerckhoven, archivaris en coördinator Archief en Erfgoed van de gemeente Bornem, als vertegenwoordiger van de groep vrijwilligers die de archief- en erfgoedwerking in Bornem verzorgen.

Hieronder vind je een korte toelichting bij elk project.

Vorige laureaten van de Prijs Volkskunde & Geschiedenis (Erfgoed)

2016: Ronny Van de Velde & Eliane Van den Ende met het herwaarderingsproject van het pand De Rossaert en de bijhorende publicatie De Rossaert en De Rossaert & zijn passanten

2015: Herman Sterckx, coördinator van het erfgoedproject Kempense Klaprozen

2014: Luc Rombouts, beiaardier, met de publicatie Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld.