Erfgoedprijs 2019

De ERFGOEDPRIJS 2019 ter waarde van 10.000 euro, bekroont een organisatie of initiatief dat het rijke onroerend erfgoedverleden van de provincie Antwerpen aan een ruim publiek bekend maakt. Daarnaast maken nog twee genomineerden kans op een prijs van elk 5.000 euro.

Kandidaatstelling voor de Erfgoedprijs 2019 kan tot maandag 19 augustus 2019 om 12:00 u. via erfgoed@provincieantwerpen.be

Het provinciebestuur focust haar werking op het onroerend erfgoed. Met de prijs bekronen we projecten en initiatieven die monumenten, landschappen, archeologie, rijdend, rollend vliegend en/of varend erfgoed in de provincie Antwerpen als onderwerp hebben.  

WAT

 

Je realiseerde tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2019 een waardevol, wetenschappelijk, onderbouwd standaardwerk, een historische tentoonstelling, een educatieve activiteit. Of een goed gedocumenteerde erfgoedwandeling, een herbestemming of ontsluiting van een verwaarloosd monument.

 

WIE 

 

Je bent als lokale overheid of vereniging initiatiefnemer van een erfgoedproject.

 

VOORWAARDEN 

  • De prijs honoreert verenigingen, vzw’s, stichtingen, fondsen, openbare besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

  • Je verrichtte grondig onderzoek voor het project, waardoor je initiatief wetenschappelijk verantwoord is.

  • Je bereikte heel wat mensen die heel wat opstaken over het gekozen thema.

  • Het project ging door in de periode van 2018 tot eind maart 2019 en had als onderwerp onroerend erfgoed uit de provincie Antwerpen.

Lees het reglement grondig na ter voorbereiding van de kandidatuurstelling. Het volledige reglement kan je onderaan downloaden. 
 

TIP! We raden aan om de gevraagde inhoud van je deelnemersformulier eerst in een Word-document neer te schrijven, te redigeren en op te slaan. Vervolgens kun je die inhoud kopiëren in de vakken van het deelnemersformulier. Zo hou je een betere controle over de volledigheid van jouw digitale aanvraag. 

DEELNEMEN

Je neemt deel door het onderstaand online formulier in te vullen en digitaal door te sturen via erfgoed@provincieantwerpen.be voor maandag 19 augustus om 12:00 en de vereiste bijlage(n) van jouw aanvraag afzonderlijk op te sturen. 

Dit kan op 4 manieren:

  1. digitaal: de bijlage(n) worden met een aparte e-mail via erfgoed@provincieantwerpen.be opgestuurd
  2. digitaal: grote bestanden van meer dan 8MB stuur je best via www.wetransfer.com, gericht aan hetzelfde e-mailadres erfgoed@provincieantwerpen.be
  3. fysiek: publicaties kunnen worden afgegeven aan de balie van het Provinciehuis Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
  4. post: de bijlagen kunnen per aangetekend schrijven aan Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen worden opgestuurd.

INLICHTINGEN 

Serge Migom
Secretaris Erfgoedprijs
T 03 240 64 53

Sabina Meeus
Dossierbehandelaar
T 03 240 64 28

E-mail: erfgoed@provincieantwerpen.be