Een toekomstplan voor de Kanaalkant aan het Albertkanaal

Het toekomstplan (of kaderplan):

  • is een ruimtelijke totaalvisie, die alle acties rond wonen, ondernemen, bereikbaarheid en een groene omgeving bundelt. De provincie coördineert overleg tussen alle betrokken partners. 
  • stimuleert de tewerkstelling. Bedrijven die duurzaam werken of de nabijheid van het Albertkanaal benutten, krijgen steun. Meer verkeer over het water is minder verkeer op de weg. Met twee uitvalswegen voor vrachtverkeer ontlasten we de woonwijken en krijgen fietsers meer ruimte.
  • realiseert de provincie Anwerpen samen met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM), de stad Antwerpen, de districten Deurne en Merksem, de gemeenten Schoten en Wijnegem, de Vlaamse overheid en de Vlaamse Waterweg (beheerder van het Albertkanaal).
  • De gebiedsmanager Hans Maes zet zich in voor het optimaliseren en ontwikkelen van het bedrijventerrein. En spoort de juiste organisaties aan om projecten te starten in de zone Kanaalkant.

Op de hoogte blijven van nieuws of correspondentie rond de Kanaalzone? Bevestig je interesse via deze link naar een Googleformulier. Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst.