Een toekomstplan voor de Kanaalkant aan het Albertkanaal

Dit toekomstplan (of kaderplan) omvat een ruimtelijke totaalvisie. We bundelen alle geplande acties rond wonen, ondernemen, bereikbaarheid en een groene kwalitatieve omgeving. De provincie brengt partners samen om de acties op elkaar af te stemmen, zodat de ene actie de andere versterkt.

Het kaderplan zet ook in op meer tewerkstelling. Bedrijven die hun activiteiten op een duurzame manier uitbouwen of de voordelen van het Albertkanaal benutten, krijgen steun. Meer verkeer over het water is minder verkeer op de weg. Ook komen er twee uitvalswegen voor vrachtverkeer. Zo ontlasten we de woonwijken, en krijgen fietsers meer ruimte.

Om dit toekomstplan te realiseren, werkt de provincie samen met de stad Antwerpen, de districten Deurne en Merksem, de gemeenten Schoten en Wijnegem, de Vlaamse overheid en nv De Scheepvaart, de beheerder van het Albertkanaal.