Een toekomstplan voor de Kanaalkant aan het Albertkanaal

Logo Kanaalkant
Logo Kanaalkant

De provincie coördineerde de opmaak van een ruimtelijke totaalvisie, die alle acties rond wonen, ondernemen, bereikbaarheid en een groene omgeving bundelt. De gebiedsmanager, Hans Maes, zet die visie nu om naar de praktijk. De rol van de provincie is daardoor geëvolueerd naar het ondersteunen van de gebiedsmanager en het bevorderen van strategisch overleg tussen alle betrokken partners en overheidsinstanties.