Een toekomstplan voor de Kanaalkant aan het Albertkanaal

Dit toekomstplan (of kaderplan) omvat een ruimtelijke totaalvisie. We bundelen alle geplande acties rond wonen, ondernemen, bereikbaarheid en een groene kwalitatieve omgeving. De provincie brengt partners samen om de acties op elkaar af te stemmen, zodat de ene actie de andere versterkt.

Het kaderplan zet ook in op meer tewerkstelling. Bedrijven die hun activiteiten op een duurzame manier uitbouwen of de voordelen van het Albertkanaal benutten, krijgen steun. Meer verkeer over het water is minder verkeer op de weg. Ook komen er twee uitvalswegen voor vrachtverkeer. Zo ontlasten we de woonwijken, en krijgen fietsers meer ruimte.

Om dit toekomstplan te realiseren, werkt de provincie samen met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM, de stad Antwerpen, de districten Deurne en Merksem, de gemeenten Schoten en Wijnegem, de Vlaamse overheid en nv De Scheepvaart, de beheerder van het Albertkanaal.

Nieuw vanaf september 2018 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Kanaalkant gaat een nieuwe fase in. Recent werd een gebiedsmanager aangeduid. Hij zal zich voluit inzetten voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op de grens tussen overheid en bedrijven spoort hij de juiste organisaties aan om projecten te starten in de zone Kanaalkant.

De provincie Antwerpen en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) organiseerden op 13 september 2018 voor de bedrijven langs de Kanaalkant een informeel ontmoetingsmoment met de nieuwe gebiedsmanager, de heer Hans Maes. 

Wil je op de hoogte blijven van volgende info- en/of netwerkmomenten, de laatste nieuwtjes in de Kanaalzone, correspondentie rond lokale acties, ... bevestig je interesse dan via deze link naar een Googleformulier. Je wordt dan opgenomen in de mailinglijst.