Andere projecten

Ontwikkeling van het Albertkanaal

In deze regio lopen nog andere projecten die niet enkel een impact hebben op de Kanaalkant, maar ook op het ruimere gebied. Ook met deze projecten houdt het toekomstplan rekening.

  • Corridorstudie openbaar vervoer tussen Antwerpen en Turnhout

Deze studie is eind 2015 afgerond. Je vindt er meer info over op de webpagina over deze corridorstudie.

  • Heraanleg van de Straalstraat in Merksem

Je vindt meer info op de website van de stad Antwerpen of bij het district Merksem.

  • Herinrichting van het Klein Schijn

Voor meer info kan je terecht op de website van de POM Antwerpen en op de webpagina's over waterlopen van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

  • Heraanleg van de Frans de l’Arbrelaan met het kruispunt met de Minister Delbekelaan in Merksem

Meer info vind je op de website van de stad Antwerpen of bij het district Merksem.

  • Fietsingrepen Antwerpen Noord

Na de aanleg van het tijdelijke fietspad tussen de Brug van den Azijn in Merksem en de Pletterijstraat in Schoten in 2015, wordt ook de laatste ontbrekende schakel op de fietsverbinding naar de Antwerpse haven onder handen genomen. Het jaagpad onder de Noorderlaanbrug wordt via de oude spoorwegberm verbonden met de bestaande fietspaden op het kruispunt Groenendaallaan/Vosseschijnstraat. Ook langs de westelijke ventweg van de Noorderlaan legt de stad een nieuw fietspad aan van het jaagpad naar het kruispunt van de Groenendaallaan om zo aan te takken op de fietsostrade naar Essen (F14). Deze wordt in de loop van 2018 doorgetrokken langs de wijk Luchtbal.

Tussen de bedrijven Mourik en Carglass komt een nieuwe doorsteek aan die het Straatsburgdok Noordkaai en de Vosseschijnstraat verbindt voor zowel gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers. Zo ontstaat er een veilige fietsverbinding tussen de haven en Schoten langsheen de fietsostrade Albertkanaal (F5). In een volgende fase zal het hele Straatsburgdok Noordkaai een make-over krijgen.

De werken maken deel uit van de 33 doorstromingsmaatregelen de mobiliteit en de verkeersveiligheid van de Antwerpse regio te verbeteren. Deze actie is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Agentschap Wegen en Verkeer en Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv).

Voor meer info kan je terecht bij de stad Antwerpen.

Routeplan 2030

Het Routeplan 2030 staat voor vlotter verkeer, veiligere wegen en een grotere leefbaarheid. Ook met deze projecten houden we rekening in het kaderplan van de Kanaalkant.

  • A102

Voor meer info kan je terecht op de website over de Poort Oost Antwerpen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

  • Noorderlijn

De Noorderlijn maakt het noorden van Antwerpen bereikbaar met de tram. Tegelijkertijd worden de Noorderleien, de Noorderlaan en een aantal straten op het Eilandje op een verkeersveilige manier heraangelegd. Hiervoor werken de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid en De Lijn nauw samen.

Voor meer info kan je terecht op de website over de Noorderlijn van de stad Antwerpen.

  • Project IJzerlaan

De IJzerlaanbrug is vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Aan de kant van Merksem komt een groene parkzone en op termijn een ecowijk. De IJzerlaan krijgt een kanaal, brede fietspaden en bomenrijen.

Voor meer info kan je terecht op de website over de IJzerlaan.

  • Herinrichting Slachthuislaan

De Slachthuislaan wordt heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel: twee rijstroken per rijrichting, een groene middenberm en brede fiets- en voetpaden, veilig afgescheiden van de rijweg door een parkeerstrook en groenvakken met bomen. Ook de snelheidslimiet wordt op de volledige Singel gelijk getrokken naar 70 km/u.

Voor meer info kan je terecht op de website over de Slachthuislaan.

  • Heraanleg Noordersingel en herinrichting omgeving Groot Schijn 

De Noordersingel werd tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsebaan volledig heraangelegd met 2 rijstroken in elke rijrichting met een groene middenberm. Aan beide zijden ligt nu een breed fietspad, afgescheiden van de rijweg door een groenstrook of vergroende parkeerstrook. In het najaar van 2017 volgt de aanplanting van bomen en struiken en is dit stuk van de Noordersingel volledig klaar.

Aan de overzijde van de Ring wordt het gebied tussen de R1 en de Ten Eekhovelei nog volledig heringericht. Een breder Ringfietspad verschuift richting Ten Eekhovelei en krijgt daarnaast een apart voetpad. Ook de waterloop het Groot Schijn schuift mee. Een nieuw pompstation staat al in de stellingen. Zo ontstaat ruimte voor de aanleg van Oosterweel. Tenslotte bouwen we diep onder de Ring een aantal leidingentunnels. Zo kunnen we de nutsleidingen en afwateringsbuizen in deze omgeving verplaatsen en verdiepen, om later de Ring in een sleuf te leggen en het viaduct van Merksem af te breken.

Meer info over de Oosterweelverbinding vind je op de website van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv of op de website over ruimtelijke ordening van de Vlaamse overheid.

Slim naar Antwerpen

De website slimnaarantwerpen.be helpt u op weg om op een aangename, veilige en slimme manier naar de stad te komen.

Een interactieve kaart houdt rekening met omleidingen door wegenwerken of evenementen, de actuele verkeersdrukte of vertragingen van het openbaar vervoer. De slimme routeplanner geeft aan hoe je op het moment van jouw vervoersvraag het best in of naar de stad reist.

Je vindt er ook een overzicht van alle grote wegenwerken op dat moment.

Meer info vind je op de website van slimnaarantwerpen.

Eerste ontwerpopdracht overkapping van de Antwerpse Ring

In het kader van het intendantschap voor de overkapping van de Antwerpse ring, ging begin september een eerste ontwerpopdracht van start. Zes ontwerpteams krijgen de opdracht om, elk voor een ander deel van de ringzone, een nieuw stuk stad te ontwerpen op (en net naast) de overkapte ring.

Voor meer info kan u terecht bij het ontwerpteam ORGMOB of per mail naar noordoost@overdering.be.