Ondernemen

Sfeerbeeld Albertkanaal - Industrie

Het Albertkanaal en het omliggende bedrijventerrein zijn belangrijk voor onze economie. Blijvende investeringen volgens de aard van de bedrijven zijn nodig. In het toekomstplan zochten we een logische plek voor verschillende soorten bedrijven.
Zo mikken we dicht bij de stad op kleinschalige tot middelgrote bedrijven die goed aansluiten bij de woonwijken. Verder weg van de stad is er meer plaats voor middelgrote en grote bedrijven, of voor bedrijven die moeilijk te verenigen zijn met woonwijken.

Lopende acties rond ondernemen 

  • Conceptstudie duurzame herinrichting van de bedrijvenzone Albertkanaal

Deze afgeronde studie onderzocht verschillende systemen voor duurzaam (her)gebruik van water en energie. Een viertal businessplannen toonden bedrijfswinsten aan. Er wordt nu verder gewerkt op de businessplannen van partners die zich inzetten voor de uitrol van een energie- en een grijswaternetwerk dat het bedrijventerrein verduurzaamt.

Meer info: Daan Ongkowidjojo, expert bedrijventerreinen van de POM Antwerpen, daan.ongkowidjojo@pomantwerpen.be, T 03 240 68 22. 

  • Onderzoek naar de vestigingsfactoren in het bedrijventerrein

Waarom veestigen bedrijven zich op een bepaalde locatie? Dat bracht de provincie Antwerpen in kaart. Zo kan de vorkeur van bedrijven maximaal meetellen bij de start van een bedrijventerrein. Daarnaast bekeken we hoe je de juiste bedrijven motiveert om zich op de juiste locaties te vestigen.  Deze studie is afgerond. De tools die eruit kwamen, nemen we mee in de verdere uitvoering op het terrein.

Meer info: Myriam Rebahi, dienst Economie en Internationale Samenwerking van de provincie Antwerpen, myriam.rebahi@provincieantwerpen.be

  • Brownfieldconvenant Gosselin

Een deel van de grond op het bedrijventerrein van de Gosselinsite nabij de Belcrownlaan in Deurne wordt gezuiverd. Tijdens deze sanering is er extra aandacht voor de ontsluiting en de verdere ontwikkeling van de Gosselin site. We leggen het dossier voor aan alle eigenaars en betrokkenen in het projectgebied.

Meer info: www.brownfieldconvenanten.be of bij Annemie Noordman, accountmanager Brownfieldconvenanten van het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen, annemie.noordman@vlaio.be, T 03 260 87 16. 

  • Onderzoek naar interne optimalisatie van de ontsluiting van het bedrijventerrein Zone Bosuil

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen onderzocht welke maatregelen nodig zijnvoor een betere mobiliteit op het bedrijventerrein Zone Bosuil (tussen de Brug van den Azijn en de Hoogmolenbrug). De studie resulteerde in een voorstel om de Belcrownlaan te laten functioneren als centrale verkeersas inclusief fietsvoorzieningen. Verder kan de zone Bosuil zo oostelijk mogelijk aansluiten op de Bisschoppenhoflaan - Merksemsebaan via een kruispunt met verkeerslichten. 

Meer info: Paul Robbrecht, expert bedrijventerrein van de POM Antwerpen, paul.robbrecht@pomantwerpen.be, T 03 240 68 43. 

  • Ruimtelijke studie over de toekomst van de omgeving van het Sportpaleis

De provincie Antwerpen bekeek de toekomst van de omgeving van het Sportpaleis en het aangrenzende bedrijventerrein. Het gebied kent veel toekomstmogelijkheden en wordt omsloten door het viaduct van Merksem, het Albertkanaal en de Theunisbrug. De resultaten van het onderzoek tonen dat bedrijvigheid hier op zijn plek is en dat het watergebonden karakter een grote troef is. Deze resultaten kan u onderaan deze pagina raadplegen.

De provincie Antwerpen maakte het onderzoek over aan het intendantschap voor de overkapping van de Antwerpse ring. Zij bekijken dit verder in hun project.

Meer inf: provincie Antwerpen, dienst ruimtelijke planning, ruimte@provincieantwerpen.be, T 03 240 66 23. 

  • Ruimtelijke studie over de toekomst van de Kop van Merksem

De stad Antwerpen startte een onderzoek naar de toekomst van de Kop van Merksem, het gebied in Merksem tussen de Theunisbrug en de IJzerlaanbrug. Het is een gebied met bedrijven en bewoners.

De studie gaat na hoe je de woonwijken in de Kop van Merksem kan verbeteren en hoe je ze kan samensmelten met de geplande ecowijk op de vroegere ir. Menneslaan in Merksem. Ondertussen ging het ontwerpteam van de intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring aan de slag. De stad Antwerpen wacht eerst de resultaten van dit onderzoek af voor zij hier verdere stappen in zet.

Meer info: Klaas Meesters, ruimtelijk planner dienst Stadsontwikkeling, klaas.meesters@stadantwerpen.be, T 03 338 67 00.