Wonen

Toekomstbeeld Kanaalkant - wonen

Via verschillende acties stemmen we wonen en werken op elkaar af. Woonwijken die grenzen aan het bedrijventerrein krijgen voldoende ruimte tussen het bedrijventerrein en de wijk. Het toekomstplan duidt aan waar wonen mogelijk is en waar het verbeterd kan worden. Daarnaast zoeken we ook naar een waardige oplossing voor woonwijken waarvan de woonkwaliteit in de toekomst moeilijk te garanderen blijft.

 

 

Lopende acties rond wonen

Groene Sproeten in de Kronenbrugwijk

Ruimtelijke studie over de toekomst van de Kop van Merksem

Onderzoek naar de aanleg van de Zuidelijke Kadeweg

  • Groene Sproeten in de Kronenburgwijk

Het Antwerpse stadsbestuur trekt de komende jaren 1,5 miljoen euro uit om groene sproeten of plekken te creëren in de Kronenburgwijk in Deurne-Noord. Deze groene ruimtes moeten leiden tot een vernieuwingsgolf. Het stadsbestuur wil in de huidige bestuursperiode nog twee of drie groene sproeten ontwikkelen. Deze hotspots kunnen zowel kleine panden als iets grotere binnengebieden zijn. De vergroening van de wijk is het uitgangspunt. Hoe dat gebeurt, wordt bekeken in functie van de locaties.

Voor meer info kan je terecht bij Els Proost, Consulent openbaar domein district Deurne, els.proost@stad.antwerpen.be, tel. 03 338 45 02.

  • Ruimtelijke studie over de toekomst van de Kop van Merksem

De stad Antwerpen is gestart met een onderzoek naar de toekomst van de Kop van Merksem, het gebied in Merksem tussen de Theunisbrug en de IJzerlaanbrug. Het is een gebied waar we zowel bedrijven als bewoners kunnen terugvinden.

De studie gaat na hoe we de woonwijken in de Kop van Merksem kunnen verbeteren en hoe we deze kunnen laten samensmelten met de geplande ecowijk op de vroegere ir. Menneslaan in Merksem.  In tussentijd is het ontwerpteam van de intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring aan de slag gegaan. De stad Antwerpen wacht daarom eerst de resultaten van dit onderzoek af vooraleer hier verdere stappen in te zetten.

Voor meer info kan je terecht bij Klaas Meesters, ruimtelijk planner dienst Stadsontwikkeling, Klaas.meesters@stad.antwerpen.be, tel. 03 338 67 00.

  • Onderzoek naar de aanleg van de Zuidelijke Kadeweg

Het bedrijventerrein in de buurt Kronenbrug ontsluit vandaag de dag via de Tweemontstraat. Een nieuwe weg naast het Albertkanaal zou de woonwijk meer ademruimte geven en de bedrijven zouden vlotter hun aansluiting kunnen vinden op de hoofdwegen. Hoe deze weg er zal uitzien en waar die exact komt te liggen is nog niet bepaald. Daarom zal de Vlaamse Waterweg nv onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. De opstart van dit onderzoek zal in half 2018 aanvangen.

Voor meer info kan je terecht bij Peter Agotha, projectingenieur van de Vlaamse Waterweg nv, peter.agotha@vlaamsewaterweg.be  , tel. 011 29 84 00.