Het Groen Kruis

Verbinding

In de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeentes Schoten, Wijnegem en Wommelgem vind je heel wat groenzones en beboste gebieden, zoals de Oude Landen en het Rivierenhof. Die zones worden van elkaar gescheiden door bebouwing en verharding. Met het project Groen Kruis wil de provincie Antwerpen de open ruimte behouden en versterken en de groenzones zoveel mogelijk met elkaar verbinden.

Groene corridor

De provincie denkt samen met de gemeentes en districten na over ecologische, recreatieve en blauwe verbindingen. Zo groeit het gebied uit tot een groene corridor die helpt om de klimaatdoelstellingen rond waterhuishouding, luchtkwaliteit en CO²-productie te halen. Ook de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de steden en gemeentes zullen verbeteren. Via trage wegen en veilige fietsverbindingen ontdekken inwoners snel een stukje groen waar ze even op adem kunnen komen.

De provincie Antwerpen werkt voor dit project samen met tal van andere partners. Ze stemt het Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleid op elkaar af. En coördineert acties rond verbinding van de open ruimte.

Kaart groot Antwerpen met aanduiding van het gebied 'Groen Kruis'