PRUP Kempense Meren II

Naar een nieuw evenwicht tussen recreatie, ontginning, landbouw en natuur

Op het domein van het Zilvermeer is volgens het gewestplan zandontginning mogelijk. Om de recreatie op het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen naar een vervangend gebied voor die zandontginning. Dat leidt tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkt het allemaal uit in het PRUP Kempense Meren.

Onderaan kan je doorklikken naar de startnota, de procesnota, de nota landbouw, de scopingnota en het verslag van het participatiemoment. Raadpleeg ook de lijst met veelgestelde vragen als iets niet duidelijk is. 

Tijdens het planningsproces worden verschillende documenten opgemaakt: Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, Ontwerp van effectbeoordelingen, Ontwerp inrichtingsnota. Als de documenten klaar zijn, vind je ze  hieronder terug.

Praktische vragen richt je aan het secretariaat Ruimtelijke Planning: