PRUP Kempense Meren II

In het domein Zilvermeer is volgens het gewestplan zandontginning mogelijk. Om de recreatie op het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen een vervangend gebied voor de zandontginning. Dat leidt tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkt het uit in een PRUP Kempense Meren.

Van 9 november tot en met 8 december 2020 loopt het openbaar onderzoek over de ontwerp inrichtingsnota. De presentaties die we bespraken op het online infomoment van 12 november 2020 kun je hieronder downloaden. Meer informatie over het openbaar onderzoek vind je in het nieuwsitem.