PRUP Kempense Meren II

In het domein Zilvermeer is volgens het gewestplan zandontginning mogelijk. Om de recreatie op het Zilvermeer te behouden, zoekt de provincie Antwerpen een vervangend gebied voor de zandontginning. Dat leidt tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkt het uit in een PRUP Kempense Meren.