Inrichtingsnota

Die eigendomswissels zijn noodzakelijk om het landschap her in te richten, om dus de wijzigingen van het gewestplan op het terrein te realiseren. Tijdens het openbaar onderzoek einde 2020 kon je alvast je mening geven over de ontwerp inrichtingsnota.

Op basis van die inspraak is de ontwerp-inrichtingsnota vervolgens aangevuld. De Vlaamse Regering machtigde op 10 september 2021 het provinciebestuur van Antwerpen om in het kader van de ontwerp inrichtingsnota 'Gebiedsgericht planningsproces Kempense Meren II te Mol' volgende instrumenten toe te passen:

  • Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil 
  • Inrichtingswerken uit kracht van wet