Procesnota

De procesnota beschrijft het proces om tot een definitief PRUP te komen. Als informatief document beschrijft het welke overheidsinstanties eraan meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt en wat er gebeurt met de input van burgers. De procesnota wordt doorheen het proces na elke belangrijke stap aangepast.